Irak – Kümes hayvancılığından teknik beceri geliştirmeye: kısa vadede iş yaratma

Irak’ta Qudra 2, işverenlerin ihtiyaçlarına doğrudan yanıt vermek üzere tasarlanan, işsiz gençlere yönelik işbaşı eğitimi desteklemek için yerel şirketlerle iş birliği yapmaktadır. İşverenler, eğitimleri tamamlandıktan sonra katılımcıları istihdam etmeyi taahhüt etmektedir.

Erbil’de Future Electric Company, hassas gruplardan 25 işsiz gence iki ay boyunca elektrik tesisatı, onarım ve bakım konusunda uygulamalı ve işbaşı eğitim vermiştir. Şirket, eğitimin tamamlanmasının ardından 25 kursiyerin tamamına istihdam sağlamıştır.

Qudra 2 desteğiyle; mültecilerden, ÜYEK’lerden ve ev sahibi topluluklardan 135 işsiz genç, kümes hayvancılığı konusunda Al-Sadeed Şirketi tarafından verilen iş başı eğitimden yararlanmıştır. Kursiyerler, eğitim tamamlandıktan sonra kendi işlerini kurabilmek için, tüm kümes hayvanı üretim döngüsünü öğrenmiştir.

Ürdün – EFE-Ürdün ve Qudra 2, serbest çalışan yerel bireylerin işe alınmasını teşvik etmektedir

İstihdam için Eğitim
Qudra 2 desteğiyle, İstihdam için Eğitim – Ürdün (EFE-Ürdün); Ürdün Bilgi ve İletişim Teknolojileri Derneği (int@j) ile iş birliği içinde, serbest çalışan yerel bireyleri işe almanın faydalarını anlatmak ve çevrimiçi olarak sunulan çeşitli platformları nasıl kullanacakları konusunda onlara rehberlik etmek amacıyla, 21-23 Haziran tarihleri arasında 30 özel sektör şirketi için düzenlenen çalıştaya ev sahipliği yapmıştır.

EFE-Ürdün ve int@j, Bilgi ve İletişim Teknolojileri sektöründe arz tarafının (iş gücü) ve talep tarafının (özel şirketler) ihtiyaçlarını belirlemek için birlikte çalışmaktadır. EFE-Ürdün, iş birliğine temelinde dijital pazarlama, veri girişi ve benzeri beceriler konusunda gençlere eğitim vermiştir. int@j tarafından sunulan çalıştayla, Bilgi ve İletişim Teknolojileri alanında faaliyet gösteren şirketlere uzaktan çalışanları nasıl yönetecekleri konusunda eğitim verilmiştir. Hem EFE-Ürdün hem de int@j, işverenlerin serbest çalışanları işe alma ve uzaktan çalışanları yönetme kapasitelerini artırma ihtiyacını gözlemlemiştir.

Galaxy Organisation’da proje koordinatörü olan ve çalıştaya katılan Amina Alomari, şu ifadeleri dile getirmiştir: “COVID-19 pandemisiyle birlikte, Ürdün iş gücü piyasasında serbest çalışanları işe alma kültüründe artış yaşanmıştır; ancak, serbest çalışan, kalifiye yerel bireyleri bulmak her zaman kolay değildir. Çalıştay sırasında, serbest çalışanları işe almak için en iyi platformların neler olduğunun yanı sıra serbest çalışanları işe almanın artılarını ve eksilerini öğrendik; böylece esnek ekonominin nasıl işlediğini daha iyi anladık”.

EFE-Ürdün, piyasa odaklı teknik beceriler ve yaşam becerileri eğitimi yoluyla gençler için gelir sağlayan olanaklara erişim sağlayarak, Ürdün’deki genç işsizliği ele almak için Qudra 2 programıyla ortaklık kurmuştur.