Hızlı Etki Projeleri (HEP’ler) – Toplulukların temel ihtiyaçlarının karşılanması

Qudra 2, sağlık, su, elektrik tedariki ve eğitim alanlarında yerel hükümet birimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının şeffaf ve kapsayıcı temel hizmetleri sunma kapasitelerini desteklemektedir. İhtiyaç sahibi topluluklar için öncelikli desteğimiz, katılımcı küçük ölçekli “Hızlı Etki Projeleri” yoluyla sunulmaktadır.

Yerel hükümet birimleri, topluluklarının ihtiyaçlarını etkili ve verimli bir şekilde belirlemek ve bu doğrultuda hareket etmek için etkili ve verimli şekilde desteklenmektedir. Topluluk üyeleri HEP’lerin planlaması ve uygulanmasına aktif şekilde katılmaktadır. Bireyler, topluluk ihtiyaçlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi ile kendi bölgelerinde planlanan HEP’lerin tartışılması için bilgilendirilmekte ve bu konularda kendilerine danışılmaktadır. Danışmalar siyasi ortaklarımızın katılımı ile gerçekleştirilmektedir. 

HEP’ler, topluluklardan, topluluk liderlerinden (muhtarlar), sektör departmanlarının yardım hatlarından veya müdürlüklerce kurulan mobil ekipler aracılığıyla sosyal taleplere dayanmaktadır. Mobil ekipler topluluk üyeleriyle buluşmakta ve ihtiyaçları sahada belirlemektedir; sonradan bu ihtiyaçlar geliştirilerek HEP haline getirilmek üzere ilgili müdürlüğün planlama departmanına sunulmaktadır.

85.000 kişiye ulaşan 27 HEP sonlandırılmıştır. 90 HEP halihazırda devam etmekte olup, %35’i sığınmacı ve %50’si kadın olan ilave 1.620.000 kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yerleşim alanlarında su ve elektrik tedarikinin iyileştirilmesine, yol emniyetinin sağlanmasına, sağlık hizmetlerine erişime ve eğitim tesislerinde yeterliliğe öncelik verilmektedir. Örneğin HEP’ler, derin kuyular açılması ve çevre alanlara su sağlanmasını desteklemiş veya tesisler inşa veya rehabilite ederek Sağlık Ocaklarını desteklemiştir.

Hükümet ortaklarımız ve yerel uygulama ortaklarımızla işbirliğimiz yoluyla, öncelikle gençlere ve kadınlara elektrik işlerinin teknik işletim ve bakımı hakkında eğitim imkanı sunulmuştur. İlave olarak, ilk HEP’lerin devamını temin etmek amacıyla belediye yönetim kapasiteleri ve topluluk katılımı ilerletilmiştir.

DAYANIKLILIK DİYALOGLARI / Paylaşma ve öğrenme zamanı

Qudra 2 programı her zaman paylaşım ve yenilik için diyaloğu teşvik etmiştir.

Web tabanlı altı “Dayanıklılık Diyalogu”, Suriye krizine müdahalede karşılaşılan zorluklar ve kaydedilen ilerleme konusunda birlikte düşünmek için yerel ve uluslararası uygulama ortaklarından uygulayıcıları ve donör temsilcilerini bir araya getirecektir. Diyaloglar ayrıca donörlerin, uygulama ortaklarının ve diğer paydaşların gelecekteki eylemlerini şekillendirmek için somut teklifler ve tavsiyeler sunan bir platforma da olanak sağlamaktadır.

Qudra 2 programı ile düzenlenen altı bölümlük web diyalogları dizisinin ilki, 10 Haziran tarihinde gerçekleştirilmiştir ve daha sürdürülebilir bir müdahale için yerelleştirmenin önemine odaklanmıştır. Uzman panelimiz, yerel ve uluslararası aktörler arasında daha güvenilir ilişkiler ve yerel aktörlerin çıkarlarını ortaklaşa savunacakları forumların oluşturulması dâhil olmak üzere, daha fazla yerelleştirilmiş yardım sunmanın zorluklarını ve yollarını tartışmıştır.

Temel hizmetlerin kalitesine odaklanan Dayanıklılık Diyalogları’nın ikinci turu, bugüne kadar elde edilen başarılara ve krizin fırsata dönüştürülmesi için ne tür desteğe ihtiyaç duyulduğuna dair perspektifleri her yönüyle sunmak amacıyla 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmiştir. Temel hizmetlerin sağlanmasında yerel topluluklarla ilişki kurmanın öneminin yanı sıra, ortakların stratejik öncelikleri doğrultusunda uzun vadeli, esnek desteğin önemi de vurgulanmıştır.

Görüşlerini ve önerilerini görmek için web seminerlerini buradan (tekrar) izleyebilirsiniz.

Raporu indirmek için buraya tıklayın

Gazetecilik eğitimi ve doğru haber teyit çalıştayı

COVID-19 pandemisi ile birlikte bir #infodemi’ye tanık olduk, bu nedenle inanılabilir ve güvenilir bilgi kaynakları bulmak önemlidir!

CFI medias, Ürdün’de ikamet eden gazeteciler için COVID-19 ve mülteciler ile ilgili sahte haberleri konu alan bir teyit çalıştayı düzenlemiştir.

Çalıştay, gazetecilere, sahte haberleri tespit etmek ve bununla mücadele etmek için gerekli araçları sağlamıştır. Ürdünlü ve Suriyeli gazeteciler, sahte haberleri takip etmek için en önde gelen gelişmiş teyit araçları konusunda eğitim almıştır.

Qudra 2, bilgilendirme kampanyaları ve farkındalık artırma oturumları aracılığıyla doğru bilgilerin toplanmasını ve yayılmasını desteklemektedir.

“Ne zaman gazeteciliğimiz sayesinde sosyal uyumu desteklemeye çalışırsak, mesajımızı paylaşmadan önce halkla güven ilişkisi kurmamız gerekmektedir. Ancak gerçeğe dayalı bilgi ve uygun şekilde doğrulanmış verileri kullanırsak bu ilişkiyi kurmak mümkündür.” – Alaa Al Nassar, Suriyeli gazeteci

“Eğitim oturumları için büyük hazırlıklar yapılmıştı. Bu oturumlar, kursiyerleri araştırmalarını yapmaları için motive etmeye ve bilgiyi doğrulama konusundaki sezgilerini güçlendirmeye odaklanmıştı. Eğitmen tarafından bize verilen makaleleri doğrulamak için Suriyeliler ve Ürdünlüler olarak birlikte çalışma şansımız oldu”. – Fatima Rasras, Radyo Televizyon Bölümünde okuyan Ürdünlü öğrenci

Ürdün – Yerel kalkınma planlarının güncellenmesi için metodoloji başlatılmıştır

İspanya’nın Ürdün Büyükelçisi Sayın Aránzazu Bañon Dávalos’un, Yerel Yönetim Bakanlığının ve Avrupa Birliği Delegasyonunun himayesinde; Qudra 2 programı kapsamında hedeflenen Yerel Kalkınma Planlarını güncelleme metodolojisi, Mafraq vilayetindeki altı belediyenin belediye başkanlarına sunulmuştur: Büyük Mafraq, Sarhan, Hosha, Manshiet Bani Hassan, Rihab ve Al-Basilieh.

Yerel ihtiyaçların derinlemesine analizine dayalı olarak her belediye için bir Yerel Kalkınma Planı geliştirilecektir.

Başta kadınlar, engelliler, mülteciler ve gençler olmak üzere sivil toplum, hem belediyenin hem de vatandaşların sorunlarını tespit edebilmeleri ve belediyenin iyileşmesine ve gelişmesine katkı sağlayacak çözümler geliştirebilmeleri için bu süreçte yer alacaktır. Katılımcı süreç, vatandaşların yerel karar alma süreçlerindeki rolünü güçlendirecektir.

9 Haziran’da, Yerel İşler Bakanlığının katılımıyla, Al-Basilieh Belediyesi için, Yerel Kalkınma Planlarının geliştirilmesi yaklaşımının uygulanmasına dair bir eğitim çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay sırasında, belediye personeli, mevcut yerel kalkınma planını gözden geçirmiş ve analiz etmiştir. Diğer belediyeler için veri toplama ve analiz araçları, GZFT ve PESTLE, fizibilite çalışmaları, bütçeleme ve yatırım planlaması gibi belirli konularda ek çalıştaylar ve bir dizi eğitim oturumu düzenlenecektir. Katılımcılar, Yerel Kalkınma Planlarının daha bağımsız hâle gelmesini sağlamak için planlamanın bütün yönleriyle kapasitelerini geliştirmeye ilgi göstermiştir. Amaç, bir sonraki adım olarak bu bilgiyi meslektaşlarına ve diğer belediyelere aktarmaktır.

Ürdün – 6 belediyeye COVID-19 dezenfeksiyon ekipmanı teslimatı 

27 Temmuz’da, #COVID19’un yayılmasını önleme mücadelesine destek olmak için Mafraq valiliğindeki altı belediyeye üç traktör, altı ilaçlama tankı ve 120 manuel ilaçlama makinesinden oluşan araçlar ve dezenfeksiyon ekipmanı teslim edilmiştir.

Materyaller, resmi olarak İspanya’nın Ürdün Büyükelçisi Sayın Aránzazu Bañon Dávalos tarafından Büyük Mafraq Belediyesi’ne teslim edilmiştir. Törene Yerel Yönetim Bakanlığı Genel Sekreter Yardımcısı, Müh. Mohammad Ewidat, Vali Yardımcısı/Büyük Mafraq Belediye Komitesi Başkanı, Sayın Hassan Al Jabour ve belediye komitelerinin beş başkanı katılım sağlamıştır.

Hâlihazırda teslim edilen 1400 galon sterilizasyon malzemesine ek olarak, dezenfeksiyon ekipmanı Mafraq vilayetindeki altı belediyeye hizmet edecektir.

Ürdün’de Qudra 2, belediyelerin yerel topluluk için daha iyi hizmetler sunma kapasitesini güçlendirmektedir.

Lübnan – Sosyal Hizmet Uzmanları Çocuk Koruma Eğitimi Almaktadır

Lübnan Sosyal İşler Bakanlığı usta eğitmenleri ile Expertise France tarafından ortaklaşa yürütülen Standart Operasyonel (SOP) Eğitime on dört sosyal hizmet uzmanı katılmıştır. Tüm sosyal hizmet uzmanları, Qudra 2 programı çerçevesinde hâlihazırda Psikososyal Destek faaliyetlerini uygulayan Sosyal İşler Bakanlığına bağlı Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) vaka yöneticileridir.

Eğitim, koruma önlemlerinin teşvik edilmesine ve uygulanmasına odaklanmıştır ve çocukların vaka yönetimine yönelik Ulusal SOP kılavuzunu izleyerek Vaka Yönetimindeki uygulamalı örnekleri vurgulamıştır.

Bu eğitim, sosyal hizmet uzmanları dâhil olmak üzere Bakanlık personelinin bilgisini geliştirmek ve hizmet sunum kapasitesini güçlendirmek için tasarlanmış bir dizi yaklaşan etkinliğin parçasıdır. Kapasite geliştirme girişimleri yerel ve ulusal koruma sistemlerini daha da güçlendirecektir.

Lübnan’da Qudra 2, Sosyal İşler Bakanlığını destekleyerek ulusal koruma sistemini güçlendirmeye ve Suriye ve Lübnan’daki hassas nüfusların korunmasını iyileştirmeye odaklanmaktadır.

Bakanlığın sosyal hizmet uzmanları ve STK ortağının personeli için pozitif ebeveynlik konusunda ilave çevrimiçi eğitim sunulmaktadır.

Eğitim, 0 ila 5 ve 6 ila 11 yaş arasındaki yaş grupları için #PozitifEbeveynlik uygulamalarına ve bunların #ÇocukGelişimi üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Eğitim ayrıca 12-17 yaş arası gençleri etkileyen sorunlarla başa çıkmaya ve uygun olumlu çözümler geliştirmeye yönelik yöntemler içermiştir.

Evdeki olumsuzlukların ve stresin ergenlerin fiziksel, duygusal ve psikolojik gelişimini nasıl etkilediğine ilişkin tartışmalar, çocukların saldırgan olmayan davranışlar sergilemesine yardımcı olmaya yönelik ebeveyn stratejilerini şekillendirmiştir.

Son olarak; Ebeveyn Destek Grupları, evde çocuklar ve aile fertleriyle ilgili deneyim alışverişini kolaylaştırmak ve devam eden sorunlara çözüm üretmeye yardımcı olmak için bir araç olarak uygulamaya koyulmuştur.

Lübnanlı ve Suriyeli nüfus, faydalanıcıların kendilerini geliştirmesi ve faydalanıcıların refahı için koruma önlemlerini desteklemeyi amaçlayan Psikososyal Destekten ve diğer Qudra 2 hizmetlerinden yararlanacaktır.

smart

Türkiye – Spor ve sosyal uyum birbiriyle yakından bağlantılıdır

Türkiye’nin güneydoğusundaki Gaziantep ilinde bulunan Şehitkamil Belediyesi, sosyal açıdan dezavantajlı çocukların refahına odaklanan bir proje başlatmıştır. Daha önce düzenli spor yapmamış 80 mülteci çocuğa ve 80 Türk çocuğa basketbol, badminton, futbol ve oryantiring eğitimi verilmiştir.

COVID-19 pandemisi, çocukların ve gençlerin eğitimini ve sosyal hayatını ciddi şekilde sekteye uğratmıştır. Hem bilişsel hem de sosyal gelişimlerini olumsuz etkilemiştir.

Şehitkamil Belediyesinin çocukları sporla tanıştırmayı amaçlayan projesi, pandeminin olumsuz etkilerinden kurtulmak için güvenli bir sosyal ortam sağlamıştır. Belirli spor etkinliklerinin yanı sıra katılımcılara hijyen eğitimi ve sağlıklı beslenme, çevre koruma ve uyuşturucu kullanımının tehlikeleri konulu eğitimler verilmiştir.

Birlikte oynayan ve eğlenen çocuklar, sosyal uyumu hızlandırmış ve belediye hizmetlerine olan güveni artırmıştır! Proje bittikten sonra bile çocuklar, belediye tarafından verilen diğer eğitimlerden ve kurslardan yararlanmaya devam etmektedir. Kursiyer arkadaşlarıyla iletişim hâlindedirler. Proje ayrıca daha önce hiç spor yapmamış çocukların ve gençlerin gizli yeteneklerini keşfettiklerini ve öz güven kazandıklarını da ortaya koymuştur. Örneğin; etkinliklere katılan bir genç, yetenek tarama testlerinden geçmiştir ve Şehitkamil Spor Kulübünde futbol oynamaya devam etmektedir.

Ürdün – Yazılım geliştirme eğitimi, gençleri geleceğin iş gücü piyasası için gerekli becerilerle donatmaktadır

Ürdün’deki gençlerin geçimlerini sağlayabilmeleri için iş bulmaları gerekmektedir. COVID-19 pandemisi nedeniyle geçirilen zorlu zamanlar, gençlerin iş gücü piyasasına girmesini daha da zorlaştırmıştır.

Qudra 2 programı, gençlerin istihdam olanaklarını erişimini iyileştiren, talep odaklı mesleki ve teknik beceri geliştirme eğitimleri sunarak yerel işverenlerin aradıkları becerileri geliştirmelerini desteklemektedir.

Qudra 2 programı ile desteklenen yerel ortağımız Luminus Education, Ürdünlü ve Suriyeli 650 gence yazılım geliştirme alanında iki farklı seviyede yoğun kurslar vermektedir.

Kurslar, sektörler arasında sürekli gelişen teknoloji ihtiyaçlarını karşılamak için, öğrencilere, tam kapsamlı (full-stack) JavaScript ve Python ile başlangıç düzeyinde HTML, CSS ve JavaScript için uygulamalı yazılım geliştirme deneyimi sunmaktadır.
Bu girişim, Ürdün genelinde gençlere iş olanakları sunmayı amaçlamaktadır. Gençlerin kapasitelerini ve becerilerini geliştirmeye ve onları mevcut iş olanaklarına ulaştırmaya yardımcı olmak için, sosyal yardım çabaları Amman, Zarqa, Irbid, Madaba ve Mafraq valiliklerine yoğunlaşmaktadır.

Şu ana kadar 470 genç yazılım geliştirme kursunu tamamlamıştır.

Ürdün – İş Tabanlı Öğrenme Modeli geliştirilmiştir

Gençler için sürdürülebilir istihdamı desteklemek, Ürdün’de hâlâ önemli bir güçlük teşkil etmektedir. Gençlerin işverenlerin ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmelerini sağlamak için özel sektörle yakın iş birliği oldukça önemlidir. İş Tabanlı Öğrenme (WBL), uygulama odaklı beceri eğitimi yoluyla iş arayanlara ve işletmelere yardımcı olabilir.

Ürdün’de gençlere yönelik teknik ve mesleki eğitim, COVID-19 nedeniyle çevrimiçi ortama kaydırılmıştır. Mesleki eğitimin temel bileşeni ve istihdamı kolaylaştırmak için çok önemli bir yaklaşım olarak iş tabanlı öğrenmeyi (WBL) teşvik etmek amacıyla Enabel, uygulamalı WBL için bir model geliştirmiştir ve yerel işletmelerin, eğitmenlerin ve hükümetin yardımıyla bu modeli Ürdün için uyarlamıştır.

Yaklaşık 2.000 genç, eğitim programı sürelerinin %50’sini (80 ila 350 saat) doğrudan yerel işverenlerle, özellikle imalat, tarım, konaklama ve yemek hizmetleri, inşaat sektörlerinde çalışarak geçirecektir. Eğitim programları, Ürdün valiliklerinin çoğunda sunulmaktadır.

Qudra 2 programı, istihdam olanakları sağlayan beceri geliştirme eğitimleri sunarak yerel işverenlerin aradıkları becerileri geliştirmeleri konusunda gençlere destek sağlamaktadır.

Türkiye – Daha iyi bir gelecek için danışmanlık

Qudra 2’nin Türkiye’deki yerel yönetimlere verdiği destek kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem yerel hem de mülteci topluluklardan dezavantajlı gençlere hizmet vermek üzere bir Öğrenci Danışma Merkezi (MERCİ) kurmuştur.

Önemli sayıda genç, “ne eğitimde ne de istihdamdadır (NEET)”. En sık görülen sorunlar; sınav kaygısı, motivasyon eksikliği, gelecek kaygısı ve ailevi sorunlardır. Merkez, bu zorlukların üstesinden gelmek amacıyla dayanıklılık oluşturmak için bireysel terapi ve grup terapisi hizmeti sunmuştur.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin korkularını yenmelerine yardımcı olmak ve kentteki sosyal uyuma katkıda bulunmalarını sağlamak için mülteci topluluklarından 41 ve yerel topluluklardan 47 gence ulaşmıştır. Bunlardan 16’sı, daha önce okulu bırakmış, ancak okula geri dönme şansını yakalamıştır. Bu kişiler, psikososyal ve akademik destek almanın yanı sıra, ilgili kurumlara sevk edilmiştir.

Belediye, alınan tedbirlerin gençlerin ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak için düzenli olarak paydaş toplantıları düzenlemektedir. Bu çabaların sonucunda, öğrencilerin kişisel yaşamında ve akademik performansında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Merkezin sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen 1.200 ilgili adayı, hâlihazırda merkeze kayıt yaptırmıştır.