“Spor Kapsayıcı Nesiller Yetiştirir” Çalıştayı 

Qudra 2 programı ve BMZ tarafından finanse edilen ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu tarafından uygulanan “Gelişim için Spor” programı, Ürdün’de kaliteli eğitimi ve sosyal uyumu teşvik etmek için çocuklara ve gençlere yapılandırılmış müfredat dışı spor etkinlikleri sunmaktadır.

Qudra 2 programı, kaliteli eğitimi ve sosyal uyumu teşvik etmek için çocuklara ve gençlere yapılandırılmış müfredat dışı spor etkinlikleri sunmaktadır. Gelişim için Spor, dezavantajlı gençler ve engelli bireyler dahil olmak üzere çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek için kanıtlanmış eğitim yöntemleri kullanmaktadır.

İki programın ortak katkısıyla 15 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında “Spor Kapsayıcı Nesiller Yetiştirir” çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında, Amman, Zarqa, Salt ve Mafraq’ta bulunan devlet okullarından toplam 50 beden eğitimi öğretmeni ve destek eğitim odası öğretmeni bir araya geldi. Çalıştay ile, engelli bireyler de dahil olmak üzere tüm genç kız ve erkek çocuklar için spor aktivitelerinin uyarlanması ve daha erişilebilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. Katılımcılara, engelli çocuklar dahil olmak üzere çocuklar ve gençlerle çalışan öğretmenler için pratik bir rehberlik sağlayan Spor Kapsayıcı Nesiller Yetiştirir kılavuzu dağıtıldı.

Çalıştay ayrıca öğrencilerin yaşam becerilerini, liderlik becerilerini, takım çalışmasını ve özgüvenlerini geliştirmeye odaklanmıştır. Eğitilen öğretmenler, eğitim içeriğini beden eğitimi ve müfredat dışı derslere entegre edecektir.

Akran Zorbalığı ve Çocuk Hakları Seminerleri

İstanbul’daki ortağımız Küçükçekmece Belediyesi, herkes için daha iyi bir gelecek sağlamak için tüm toplum üyelerine hizmet vermeyi amaçlamaktadır. Belediye tarafından Şubat 2021’de yayınlanan İhtiyaç Analizi Raporu, zorbalığı yerel okullarda acil bir sorun olarak tanımladı. Belediye, ilçedeki ulusal eğitim yetkilileriyle işbirliği içinde, konuyu ele almak için bir dizi zorbalık ve çocuk hakları semineri düzenledi.

Küçükçekmece Belediyesi’nin ihtiyaç analizi için ankete katılan Suriyelilerin %77,3’ü çocuklarının yaşıtlarından şiddet ve zorbalığa maruz kaldığını bildirdi. Bu olgudan hareketle seminerler, zorbalık ve çocuk haklarına odaklanan psikologların katılımıyla düzenlenmektedir. Mülteci çocukların eğitim gördükleri okullarda ilçe milli eğitim yetkilileri ile işbirliği içinde yapılmaktadır.

Küçükçekmece Belediyesi de ilgili yerel aktörlerle koordinasyon mekanizmalarında zorbalık konusuna dikkat çekmekte ve bu zorluğun üstesinden gelmek için başka projeler geliştirmektedir.

Sağlıklı Beslen, Aktif Yaşa

Yerel ortağımız İSAR Derneği, Kahramanmaraş Belediyesi ile işbirliği yaparak “Spora Adım At” projesini hayata geçirmeye başladı. Proje, okul çağındaki çocukları sağlıklı beslenme ve aktif yaşam konusunda bilinçlendirmeyi amaçlıyor. Sosyal kaynaşmaya katkıda bulunmak ve çocukların erken yaşta sağlıklı alışkanlıklar geliştirmelerine yardımcı olmak için mülteci ve ev sahibi topluluklardan 70 çocuğa verilen spor kursları beş ay boyunca devam edecek.

Projenin başlangıcında, örneğin güç, esneklik ve diğer sağlık göstergeleri ile ilgili temel bilgiler alınmıştır. Çocukların ilerlemesini izlemek için ölçümler aylık olarak tekrarlanır. Çocuklar, lisanslı bir diyetisyenden sağlıklı atıştırmalıklar hakkında tavsiye aldı. Ayrıca, her bir çocukla proje süresince en az bir kez görüşme yapılarak deneyimlerini paylaşmaları için söz hakkı verilecektir.

PRAG Eğitimi

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) yirmi personeline AB proje yönetimi metodolojisi ve AB’nin Sözleşme Prosedürlerine İlişkin Uygulama Kılavuzu (“SPUK”) konusunda eğitim verildi. Katılımcılar bilgisayar becerilerini geliştirmek için bilgisayar eğitimi aldı.

Qudra 2, belediyelerin dış finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırma kapasitesini güçlendirmede TBB’yi desteklemektedir. Türkiye’deki birçok belediye, Suriyeli mülteci krizi gibi felaketlerin sonuçlarını ele almak için dış finansmana erişim konusunda sınırlı kaynaklara ve ağlara sahiptir. Güçlendirilmiş bir TBB, belediyeleri hibeleri ele alma ve nihayetinde yerel topluluklara fayda sağlayacak projeleri uygulama konusunda destekleyebilecektir.

Yeniden Yapılanma İçin Hızlı Etki Projeleri

Irak Kürdistan Bölgesi’nde (IKB), yerel STK ortağımız Kürdistan Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Derneği (KYYKD), Halepçe’de kanalizasyon şebekesi inşa etmekten trafo kurarak veya yol kaplamalarını onararak elektrik arzını iyileştirmeye kadar uzanan Hızlı Etki Projeleri (HEP’ler) uygulamaktadır.

Irak Kürdistan Bölgesi’nde (IKB), mevcut kanalizasyon şebekeleri ve kaldırımlar, hava koşulları veya grevler veya güvenlik operasyonları gibi yerel olaylar nedeniyle bozulmaktadır.

Qudra 2, yerel yönetimleri, ihtiyaç duyulan her yerde temel hizmet sunumunu geliştirerek topluluklarının ihtiyaçlarına göre hareket etme çabalarında desteklemektedir. Yerel STK ortağımız Kürdistan Yeniden Yapılanma ve Kalkınma Derneği (KYYKD) ile işbirliği içinde, elektrik şebekelerinin rehabilitasyonu, kanalizasyon şebeke hatlarının bakımı ve kaldırımların yenilenmesinden 125.000’den fazla kişi yararlanmaktadır. Projeler, Ortak Kriz Koordinasyon Merkezi’nin (OKKM) gözetiminde şeffaf bir başvuru ve değerlendirme süreci ile seçilmektedir.

Geçim Sağlamak için Tarım ve Gıda Üretimi

Irak’ta birçok insan geçimi için tarım ve gıda üretimine bağlıdır.

Qudra 2, en savunmasız durumdakiler için istihdamı ve gelir yaratmayı desteklemeye odaklanır. Yerel ortağımız Rehabilitasyon, Eğitim ve Toplum Sağlığı (REACH) ile birlikte, daha verimli bir tarım ekonomisinin temelini oluşturmak için Irak’ın Kerkük kentinde sekiz ana sulama kanalı rehabilite edildi. Altyapı iyileştirmeleri yüzlerce çiftliğe fayda sağlıyor.

Ek olarak, 62 hassas durumdaki çiftçi, tarım hibeleri, eğitim ve bireysel veteriner ziyaretleri ve istişareler yoluyla doğrudan desteklenmiştir. Ayrıca 33 kişiye eğitim ve ayni yardım yapılmıştır. [ML1] Bazıları için bu, bir start-up kurmak için tohum finansmanıydı. Buna karşılık, diğerleri için, küçük işletmelerinin gelirlerini artırması ve potansiyel olarak daha fazla insanı istihdam etmesi için bir iş geliştirme hibesiydi.

Qudra 2 programı ve Permakültür Kaynakları İrlanda uzmanları, savunmasız çiftçilere mevcut kaynakları üzerine inşa ettikleri mevcut uygulamalarına alternatifler göstermek için Nineveh, Ayadiyah’ta bir gösteri çiftliği kurdu. Çiftlik, Tarım Müdürlüğü tarafından tahsis edilen arazi üzerinde yer almaktadır. 

Şu ana kadar 84 erkek permakültür eğitimi aldı. Kursiyerler, çeşitli mahsullere değer vermeye teşvik edildi, toprağı nasıl ekeceklerini ve daha fazla su hasat edeceklerini ve hayvan ve bitki sistemlerini nasıl birleştireceklerini öğrettiler.

Ekinleri monokültürden uzaklaştırarak çeşitlendirerek, çiftçiler daha istikrarlı gelirler elde edebilir ve sürdürülebilirliği teşvik edebilir. Toprağı inşa etmek ve bitki ve hayvan sistemlerini yönetmek, gübre gibi dış girdilere olan bağımlılıklarını azaltır. Öğrendiklerini uygulamaya koymaları için bir hibe alacaklar. Kursiyerler, sağlanan desteğin bir etkisinin olmasını sağlamak için önümüzdeki altı ay boyunca izleme ziyaretleri ve mentorluk oturumları ile desteklenecektir.

56 kadına ailelerinin temel ihtiyaçlarını karşılayacak gıda üretimi konusunda destek olmak amacıyla ek eğitim verilmesi planlanmaktadır.

Qudra 2 ve İrlanda Permakültür Kaynakları ayrıca Qudra 2’nin Musul’daki yerel ortağı Amalna Center’dan 20 kadına tanıtım eğitimi verdi. Genel olarak MHPSS hizmetlerini öncelikli olarak yerel kadınlara sunan toplum merkezinin bahçesi, kadınlarla birlikte güvenli, üretken ve güzel bir alan yaratmak için tasarlandı. Bahçe aynı zamanda küçük yerlerde gıda yetiştirmek, suyu verimli kullanmak ve evde bulunan malzemeleri yeniden kullanarak dikey yüzeylerde üretim yapmak gibi kentsel tarım yöntemlerini de gösteriyor. İkinci bir eğitim aşaması, özellikle doğrudan gelir getirici seçenekler oluşturmaya odaklanacaktır.

Irak’ta Hasat Zamanı

Irak’ta ortağımız Al-Aghsan Tarım ve Çevre Geliştirme Vakfı, Anbar’da seralarda sebze üretimi ve akıllı sulama suyu kullanımı konusunda gençlere yerinde eğitim verdi. Eğitmenler tüm ekim, bakım ve gübreleme sürecini denetlerken, hasat zamanı geldi.

Qudra 2, özel sektörle iş birliği içinde, işverenlerin eleman aradığı sektörlerde eğitim kurslarına destek vererek gençlerin iş bulmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Irak’ta tarımsal üretimin neredeyse %50’si nihai tüketiciye ulaşmadan yok oluyor.  Al-Aghsan Tarım ve Çevre Geliştirme Vakfı, ürünlerini pazara sunmanın çevre dostu ve ekonomik yollarını bulmaları için sera eğitiminde katılımcıları destekledi.

Daha İyi İstihdam Şansı için Eğitim ve İş Temelli Öğrenme (İTÖ)

Ortaklarımızla işbirliği içinde 1.700 genç, Qudra 2 tarafından Ürdünlü paydaşlara danışılarak geliştirilen iş temelli öğrenme (İTÖ) metodolojisine dayalı eğitim kurslarına kaydoldu. İTÖ, gençlere işverenlerin aradığı pratik becerilerle onları donatacak, gerçek-hayatta iş deneyimi kazanma şansı vererek iş bulma şanslarını artırıyor.

Eğitim kursları, mülteci kampları da dahil olmak üzere Ürdün’ün en savunmasız bölgelerinde yaşayan gençlere ve kadınlara verilmektedir. Odak noktası, dikiş veya hamur yapımı gibi yarı vasıflı mesleklerdir. 1.700 kursiyerden yaklaşık 1.000’i eğitimlerini tamamladı ve 750’si eğitimlere katılıyor. 300’den fazla Ürdünlü ve Suriyeli genç şimdiden iş buldu.

İş Yaratabilecek Becerileri Geliştirme

Ürdün, Mafraq Valiliği’nde Qudra 2’nin yerel ortağı Ulusal İstihdam ve Eğitim (UİE), 25 kadına dikiş kursları verdi. Kursların evlerine yakın merkezlerde yapılması, kadınların daha kolay katılmasını sağlamakta ve pek çok kadının evinden çıkmak istemediği bir mahallede okulu bırakma riskini azaltmaktadır. 

Mafraq Valiliği en fazla Suriyeli mülteciye ev sahipliği yapıyor. Yerel ortağımız Ulusal İstihdam ve Eğitim (UİE) ile işbirliği içinde Qudra 2, işgücü piyasasındaki ihtiyaçları ve boşlukları ele alan eğitim kurslarını destekler.

Ürdün, Mafraq Valiliği’nde Qudra 2’nin yerel ortağı Ulusal İstihdam ve Eğitim (UİE), 25 kadına dikiş kursları verdi. Kursların evlerine yakın merkezlerde yapılması, kadınların daha kolay katılmasını sağlamakta ve pek çok kadının evinden çıkmak istemediği bir mahallede okulu bırakma riskini azaltmaktadır. 

Bu bir aylık eğitim kursunda kadınlar terzilik ve dikiş konusunda yeni beceriler öğrendiler. Yeni becerileri, işgücü piyasasındaki şanslarını artırır. 25 katılımcıdan iki kadın kendi ev eksenli işini kurdu ve dört kadın istihdam edildi ve dikiş dikerek geçimini sağladı.

Daha kapsayıcı bir temel hizmet sunumuna doğru

Türkiye’de Toplum Destek Projeleri (TDP’ler), belediyeleri hizmetleri daha iyi ve daha kapsayıcı hale getirme konusunda desteklemektedir. TDP’lerin odak noktalarından biri daha fazla ve daha iyi psikososyal destek sağlamaktır. Belediyeler, toplum projeleri aracılığıyla erişilebilir hizmetler sunarak ruh sağlığı sorunları konusunda farkındalık kazandırarak ve ruh sağlığı üzerindeki kalıcı izleri azaltarak hizmet sunmaktadır.

Örneğin Şanlıurfa[ML1]  Büyükşehir Belediyesi, Belediye Göç Dairesi bünyesinde bir yardım masası ve gezici sağlık ekibi kurmuştur. Proje, sağlık ve psikososyal hizmetlere erişimi sınırlı olan kırsal kesimde yaşayan engelli ve kronik hastalığı olan bireylere ulaşmayı amaçladı. 2.000 engelli, PDS seanslarından yararlandı. Seanslar hane ziyaretleri yoluyla gerçekleştirilmiştir veya göç bölümünün sağlık merkezinde sağlanmıştır. Genellikle akut bir sorun olup olmadığını belirlemek için bir seans yapılır ve ihtiyaca göre danışanlar ilgili kurumlara yönlendirilir.

İstanbul’da Küçükçekmece Belediyesi, mültecilere PDS hizmetleri sunmak için kurulan Göçmen ve Mülteci Koordinasyon Merkezi’ni kurdu. Psikologlar mültecilere tavsiyelerde bulunmakta ve daha ciddi ruh sağlığı sorunları olanlarına hastane psikiyatri tesislerini önermektedir.  Merkez ayrıca insanların topluluğa uyum sağlamasına ve ilişkiler kurmasına yardımcı olmaya çalışmakta, böylece kişilerin genel refahını artırmaktadır. Destekten 400 kişinin faydalanması bekleniyor.

Genel olarak, şu ana kadar 4.185 kadın ve çocuk TDP’ler kapsamında sağlanan PDS hizmetlerinden yararlanmıştır. 1.016 çocuk ve genç, sanat ve spor yoluyla koruma faaliyetlerine katıldı.