Qudra 2’nin Türkiye’deki depremlere müdahalesi

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye, ülkenin on bir ilini ve kuzeybatı Suriye’yi etkileyen ve halihazırda var olan zorlukları daha da kötüleştiren iki yıkıcı depremle sarsılmıştır.

Resmi kayıtlara göre, Türkiye nüfusunun %16,4’üne tekabül eden 15 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenmiştir.

Qudra 2, depremin etkilerinden kurtulma ve topluluklarının ihtiyaçlarını karşılama çabalarında belediyelere destek vermeye devam etmektedir. Belediyelerin dirençliliğinin güçlendirilmesi için verdiğimiz desteğin olumlu sonuçları, belediyelerin toparlanma sürecinde gösterdikleri çabalardan anlaşılmaktadır.

Depremlerin ardından, en çok etkilenen belediyeler bir ihtiyaç değerlendirmesi yapmış ve devam eden topluluk destek projelerini (TDP’ler) ortaya çıkan ihtiyaçlara en etkili şekilde ve derhal müdahale edecek şekilde değiştirmiştir.

Bu konudaki örneklerden biri Qudra 2’nin belediye fırınlarına verdiği destektir. Depremler, olağan dönemde yerel topluluklar için sübvansiyonlu ekmek üreten belediye fırınları dahil olmak üzere bölgedeki altyapıya zarar vermiştir. Bu durum, bölgenin bu zor zamanda ekmek sıkıntısı çekmesine neden olmuştur. Suruç, Kahramanmaraş ve Haliliye belediyeleri, toplumsal destek projelerini depremden etkilenenlere ücretsiz ekmek dağıtacak şekilde değiştirmiştir. Bazı bölgelerde, Qudra 2’nin desteğiyle, komşu hanelere dağıtılmak üzere günde 5.000 adetten fazla somun ekmek üretecek şekilde fırınlar kurulmuştur.

Qudra 2, Türkiye’de, belediyelerin krizlere müdahale etme kapasitelerini güçlendirmelerine ve afetler, çatışmalar veya diğer krizler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar ile daha iyi mücadeleye etmeye yönelik planlamalarına destek olmaktadır.

Eşit bir gelecek için güçlendirme

Yüreğir Belediyesi, kültür evlerindeki mutfakların kapasitesini artırmak için adımlar atmış ve dağıtılan yemek sayısını günlük 2.000 haneden 6.000 haneye çıkarmıştır. Bu mutfaklarda daha önce 135 Türk ve Suriyeli kadına mesleki eğitim verilmiştir. Artan kapasite ile projeden yararlanan kadınların sayısının daha da artması beklenmektedir.

Belediye, gerek yerel halkı gerekse mültecileri daha fazla desteklemek amacıyla gıda alanında mesleki eğitim veren bir “Gastronomi Merkezi” kurmuştur. Bu eğitim, bireylere kendi işlerini kurma ve geçimlerini sağlama becerileri kazandırmaktadır. Mutfakların ocak, çadır gibi fiziki unsurları kurulmuştur. Qudra 2’nin belediyelere gerekli yemek pişirme ekipmanlarının temin edilmesine destek vermektedir.

Bu girişim, gıda endüstrisine yönelik mesleki eğitim ve öğretim yoluyla istihdam fırsatları yaratmayı ve toplumu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Kamu Binalarında Erişilebilir ve Kapsayıcı Tasarım

Qudra 2, Irak’ta, müdürlükler ve yerel sivil toplum kuruluşlarının (STK’lar) personeli için, kamu binalarının engelli insanlar için nasıl kapsayıcı hale getirilebileceğine ile ilgili bir çevrimiçi seminer düzenlemiştir. 

Qudra 2, Mart 2023’te devlet daireleri ve yerel STK’ların çalışanları için düzenlenen “Kamu Binalarında Erişilebilirlik ve Kapsayıcı Tasarım” konulu çevrimiçi seminer ile kapsayıcılığın teşvik edilmesine yönelik önemli bir adım atmıştır.

Teknik kapasite geliştirme eğitimleri ile temel olarak, engelli insanların kamu binalarındaki tüm tesislere bağımsız olarak ve yardıma ihtiyaç duymadan erişebilmelerini sağlayarak onların güçlendirilmesini amaçlanmıştır. Eğitim, katılımcılara, kapsayıcı altyapıların yönetimi ve sürdürülmesi konusunda temel beceriler kazandırmış ve kapsayıcılık alanındaki uzmanlıklarını geliştirmeleri için yardımcı olmuştur.

Irak’ın yanı sıra Türkiye, Ürdün ve Almanya’dan katılımcıların yer aldığı çevrimiçi seminerin etkisi sınır ötesi boyutlara ulaşmıştır. Çevrimiçi seminer, Qudra 2’nin daha kapsayıcı bir ortam yaratmaları için yerel yönetimleri destekleme taahhüdü kapsamında, kamu binalarında erişilebilirliği ve kapsayıcı tasarımı teşvik etmek için iyi bir örnek teşkil etmiştir.

Birlikte, engelli insanların yaşamları için olumlu bir etki yaratabilir ve topluluklarda erişilebilirliği ve kapsayıcılığı destekleyebiliriz.

Birlikte planlama: Uzun vadeli sürdürülebilirlik için toplum katılımı

Qudra 2 programı, Irak’ta, iyileştirilmiş temel hizmetler ve altyapı vasıtasıyla toplulukların yaşam koşullarını iyileştirmek için Hızlı Etki Projeleri (HEP’ler) ile toplulukların ihtiyaçlarını ele almaktadır.

Qudra 2, bir rehber ilke olarak, projelerinde toplum katılımına öncelik vermektedir. Toplulukların ihtiyaçlarını belirlemek ve toplulukların HEP’lerin değerlendirme, planlama ve uygulama süreçlerine aktif olarak katılmalarını sağlamak için yerel ortaklarımız ve sektör müdürlükleri ile yakın olarak çalışmaktayız. 

Topluluk katılımını yerel toplantılar ile sistematik hale getirmek için ortaklarımızı destekliyoruz. Toplantılar, uygulanan HEP’lerin gelecekteki etkisini tartışmaları ve bu olumlu etkiyi sürdürmenin yollarını bulmaları için topluluk üyelerine bir platform sağlamaktadır.

Ayrıca, toplumun planlama ve uygulama süreçlerine katılımını artırma yollarının bulunması ve karar vericiler ile topluluklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi için yerel makamlara destek vermekteyiz.

Sağlık merkezleri, okullar veya ortak belediyelerin tesisleri gibi kamusal yerlerde sektör müdürlükleri ile işbirliği içinde yerel ortaklarımızla toplantılar düzenlenmektedir. Toplantılara topluluk liderleri ve sektör müdürlüklerinin temsilcilerinin yanı sıra topluluk üyeleri de katılmaktadır.

Qudra 2, temel hizmetlerin şeffaf ve kapsayıcı bir şekilde sunulmasını desteklemekte ve bireylerin refahına, sosyal uyuma ve toplulukların istikrarına katkıda bulunmaktadır.

Hayalden Uygulamaya: Bir Kadın Girişimcinin Başarıları

Fatenah Arbsh, 2012 yılında henüz 12 yaşındayken sekiz kardeşiyle birlikte üstlerindeki giysilerinden başka bir şey olmadan Suriye’den kaçmak zorunda kalmıştır. Her zaman bir girişimci zihniyetine sahip olan Fatenah, genç yaşına rağmen kendisi ve ailesi için daha iyi bir gelecek oluşturma konusunda kararlı olmuştur.

Gelir elde etmek ve ailesine destek olmak için 16 yaşında iş aramaya başladı. İlk gerçek işini, mahallesindeki yerel bir güzellik salonunda buldu. Ancak her zaman daha büyük hayalleri vardı ve kendi salonunu açmayı arzuladı.

Ocak 2022’de istihdama yönelik beceri geliştirmek için Qudra 2’nin yerel ortağı Ulusal İstihdam ve Eğitim (NET) Şirketi tarafından sunulan bursla karşılaştı. Makyaj kurslarına kabul edildi ve bunu kendini geliştirmek ve profesyonel bir kariyere ve başarıya giden yolun önünü açmak için bir fırsat olarak gördü.

Fatenah, güzellik sektöründeki önceki deneyimi temelinde, kurslar sırasında küçük bir işletmeyi nasıl yöneteceğini öğrendi. Evde kendi salonunu işletmeye başladı. Piyasadaki iş fırsatlarının sınırlı olduğunu bilen Fatenah, liderlik ve girişimci ruhunu sergileyerek iki meslektaşını kendisine katılmaya davet etti ve bu kişiler kısa süre sonra onun salonunun kalıcı işçileri oldu.

Kariyer yolculuğu hakkında düşünen Fatenah, diğer kişilere şu sözlerle ilham veriyor: “Hayattan umudunuzu yitirdiyseniz, onu tekrar bulmalısınız. Bu program yeniden hırslanmamı sağladı ve bana yeni bir bakış açısı kazandırdı. Geleceği düşündüğümde, her şeyin yoluna gireceğini hissediyorum ve hepiniz de bu şekilde hissetmelisiniz!”

Fetanah’ın hikayesi, katettiği yoldaki birçok zorluğa rağmen dayanıklılık, kararlılık ve girişimcilik ile bu zorlukların üstesinden geldiğini kanıtlamaktadır.

Ürdünlü ve Suriyeli gençlere ‘Önceki Öğrenimi Tanınma’ eğitimi verildi

Qudra 2, yerel ortağı Ulusal İstihdam ve Eğitim (NET) Şirketi ile birlikte 350 Ürdünlü ve Suriyeliye inşaat, sanayi, tarım, güzellik ve kozmetik gibi çeşitli sektörlerde “Ürdünlüler ve Suriyeli Mülteciler için Önceki Öğrenimin Tanınması ve Belgelendirilmesi” ile ilgili 5 aylık eğitim vermeye başlamıştır.

Eğitim ile, katılımcıların onaylı profesyonel sertifikalar (yarı vasıflı ve vasıflı düzeylerde) almaları için onlara yukarıda belirtilen sektörlerde temel bilgiler verilmesi amaçlanmaktadır. Katılımcılar, eğitimi bitirdikten sonra, Teknik ve Mesleki Beceri Geliştirme Komisyonu’ndan (TVSDC) sertifika almak için başvuruda bulunmak üzere bir beceri testine tabi tutulacaktır.

Eğitim programı, kursiyerlerin seçtikleri mesleklerde yarı vasıflı veya vasıflı işçiler olarak nitelendirilmesi için gereken profesyonel bileşenleri kapsamaktadır. Her eğitim programı, teorik ve uygulamalı mesleki eğitim kursuna ilave olarak, teorik eğitim, kariyer rehberliği ve danışmanlığı ve iş sağlığı ve güvenliği (İSG) olmak üzere üç bölüme ayrılmıştır.

Ürdün’de kalite sertifikalı TMEP

Qudra 2 ve yerel ortağı Luminus Sosyal Kalkınma (LMNS), yarısından fazlası kadın olan 82 gence konaklama sektöründe kalite sertifikalı 4 aylık eğitim vermeye başlamıştır.

Öğrenciler dört ay boyunca diyet ve beslenme, yiyecek ve içecek servis teknikleri ve kahve hazırlama becerilerini kapsayan konaklama sektörü programlarına katılacaktır. Program işgücü piyasasının ihtiyaçlarına göre uyarlanmıştır. Teknik beceriler programı sosyal beceriler, istihdam edilebilirlik becerileri ve İngilizce dil becerileri ile desteklenecektir.

Sağlıklı beslenme için farkındalık oluşturulması

Sosyal Gelişim Merkezlerinde yaşlılar birlikte etkinliklere katılmakta ve özgüvenlerini artırmayı öğrenmektedir.

Yerel STK ortaklarımız Tabitha Yardım ve Kalkınma ve Ghazir Sosyal Gelişim Merkezi ile işbirliği içinde, dengeli bir beslenmeyi sürdürmenin önemini vurgulamak için yaşlılar için bir bilinçlendirme oturumu düzenlenmiştir.

Qudra 2, Lübnan’da, çocuklar, bakıcılar ve yaşlılar için koruma fırsatlarını iyileştirmek üzere Sosyal İşler Bakanlığı’nı desteklemektedir. Lübnan genelinde yedi yerel ve bölgesel STK ve ayrıca on dört kamusal Sosyal Gelişim Merkezi ile işbirliği yapılmaktadır.

Yerel STK ortaklarımız Tabitha Yardım ve Kalkınma ve Ghazir Sosyal Gelişim Merkezi ile işbirliği içinde, dengeli bir beslenmeyi sürdürmenin önemini vurgulamak için yaşlılar için bir bilinçlendirme oturumu düzenlenmiştir. Oturum boyunca yaşlı insanlara yemek planlaması ve sağlıklı yemek seçimleri yapma konusunda bilgiler verilmiştir. Sağlıklı beslenme ile ilgili merak ettikleri soruları diyetisyen ile tartışma fırsatı sunulmuştur. Ayrıca sağlıklı beslenme konusunda gelecekte faydalanabilecekleri yol gösterici kitapçıklar dağıtılmıştır.

Ürdün okullarında gelişmiş bir öğrenme ortamına doğru

Qudra 2, Ürdün’de, Kuzey-Batı Badia’da bulunan okullar için bir tesis yönetim modelinin geliştirilmesine yönelik desteğini sürdürmektedir. Qudra 2, okullarda ve bakanlıkta görev yapmakta olan 228 eğitim personeli için tesis yönetimi, güvenlik, sağlık ve asgari emniyet standartları konularında iki günlük teknik eğitim vermiştir. Katılımcılar arasında 99 okul müdürü, 122 öğretmen ve Kuzey-Batı Badia Saha Müdürlüğü inşaat departmanından 7 personel yer almıştır.

Eğitim ile, eğitime katılanların okul tesis yönetimi kavramı ve buna ilişkin asgari standartlar konusunda bilinçlendirilmesi, okulların binaların bakımı ile ilgili önceliklerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sağlık, güvenlik asgari emniyet standartları ile ilgili risklerin tespit edilmesi konularında onlara yardım edilmesi amaçlanmıştır.

Bu eğitimin ardından, belirlenen ihtiyaçlar ve risklere dayalı olarak okul tesislerini iyileştirmeye ve yükseltmeye yardımcı olan faaliyetleri uygulamaları ve fiziksel öğrenme ortamını iyileştirmek için temel olarak tesis yönetimi minimum standartlarını kabul etmeleri için bu okulları desteklemek üzere saha ziyaretleri yapılacaktır.

STEM eğitimi vasıtasıyla eleştirel düşünmenin geliştirilmesi

Qudra 2 programı, Teknik Şirket ile işbirliği içinde, 6 genç eğitmene yönelik bir Eğitici Eğitimi çalıştayı düzenleyerek bir Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitim programı başlatmıştır.

Çalıştay, eğitmenlerin, 10-14 yaş arası çocuklara yönelik müfredat dışı STEM etkinliklerini uygulamak, çocukları gözlemlemeye, değerlendirmeye, yorumlamaya zorlayan proje temelli etkinlikler uygulayarak eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri geliştirmelerine yardımcı olmaları için eğitmen kapasitesinin artırılmasını amaçlamıştır. 

Qudra 2, Ürdün genelinde birden fazla yerde STEM eğitim programı geliştirmek ve uygulamak için Teknik Şirket ile ortaklık kurmuştur. Program, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile devlet okullarında ve ayrıca çeşitli yerel topluluk hizmeti kuruluşlarıyla ortaklık içerisinde topluluk temelli kuruluşlarda uygulanacaktır.

STEM, 10-14 yaş arası öğrencileri hedef alan ve teknolojinin hızlı gelişimiyle başa çıkmak ve bu konuda mükemmelleşmek için bu neslin öğrenmesi gereken bilgi ve becerilerden biri haline gelen kodlama, programlama, robotik ve 3D baskı gibi becerileri öğrenmelerini sağlayan bir eğitim projesidir.

Spor, kalkınmayı, kaliteli eğitimi ve sosyal uyumu teşvik eder

Ürdün’de, Qudra 2 işbirliğinde BMZ tarafından finanse edilen ve GIZ tarafından uygulanan “Kalkınma için Spor” programı, bulunan sahibi topluluklar ve Suriyeli mültecilerin Amman, Zarqa, Mafraq ve Balqaev’de yer alan 25 okuldaki 9.000’den fazla hassas çocuğunu, okul saatleri içinde ve sonrasında bir dizi futbol ve frizbi turnuva düzenlemek suretiyle desteklemeye devam etmektedir.

25 okuldan 50 eğitimli öğretmen, çeşitli yaş gruplarındaki hassas çocuklara, spor faaliyetlerine katılım ile ilgili olarak cinsiyetleri ve sosyal ve kültürel geçmişlerine bakılmaksızın eşit fırsatlar sunmak amacıyla güvenli, dostane ve destekleyici bir atmosfer sağlamak için çocukların bilgilerini artırmayı ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan bir çalıştaya katılmıştır.

Ayrıca, Kalkınma için Spor programı kapsamında Ürdün’deki devlet okullarında kapsayıcı spor etkinliklerinin uygulanması ile ilgili olarak öğretmenlere ve koçlara yardımcı olacak 20 genç öğrenci “Genç Liderler” olarak eğitilmiştir. Ayrıca 50 üniversite öğrencisine gelişim için spor metodolojisi, spor yoluyla katılma ve spor festivallerinin nasıl planlanacağı ve yürütüleceği konularında eğitim verilmiştir. Eğitilen öğrenciler, spor festivalleri düzenlemenin yanı sıra toplum merkezlerinde hassas çocuklar için Ultimate Frizbi spor etkinlikleri yürütecektir.