Dijital Hikaye Anlatımı Çalıştayı

CFI Medias, El Cezire Medya Enstitüsü ile işbirliği içerisinde Dijital Hikaye Anlatımı üzerine bir çalıştay gerçekleştirdi. Eğitim Amman, İrbid, Mafrak ve Ajlun’dan gelen, %40’ı kadın dokuz Suriyeli ve Ürdünlü gazetecinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Mülteci Hikayeleri için Mobil Film Prodüksiyonu

CFI Medias, Al Jazeera Medya Enstitüsü ile ortaklaşa Mülteci Hikayeleri için Mobil Film Prodüksiyonu’nun bir başka ayağını düzenledi. Eğitim kapsamında Lübnan, Suriye ve Filistin’den yarıdan fazlası kadın olan 14 gazeteci bir araya geldi.

Dört gün süren eğitim programı boyunca hem teori hem de uygulama oturumları düzenlenmiştir. Katılımcılara senaryo, video düzenleme ve müzik seçimi konuları anlatılmıştır. Katılımcılar, çekim yapmak için cep telefonlarının dahili kamerasının nasıl kullanılacağını öğrendiler ve çekim için FilmicPro ve düzenleme için Kinemaster gibi çok önemli uygulamalar hakkında bilgi edindiler.

Daha sonra, katılımcılar teorik olarak öğrendiklerini uygulama fırsatı buldular. Üçüncü ve dördüncü günde, bireysel projeler hazırlandı. Her katılımcıdan, bulduğu yaratıcı bir fikri edindiği tüm araç ve becerileri kullanarak cep telefonu kamerası ile üretilen bir filme dönüştürmesi istendi. Bu, henüz cep telefonu ile bir video oluşturmamış olan çoğu katılımcı için zorlayıcı ancak aynı zamanda faydalı oldu. Bu çalışma sonunda, mülteci hikayeleri ile ilgili bazı başarılı videolar üretildi.

“Bu program, edindiğimiz teknik ve medya becerilerinin dışında, hayatımıza yeni bir insani ve profesyonel amaç kattı ve bize düşüncelerimizi ve vizyonumuzu izleyicilere ifade etmek için fırsatı ve yöntem sundu.” Reem Al Khatib – Suriyeli Serbest Gazeteci

Katılım ile Elde Edilen Başarı

Qudra 2’nin Ürdün’de şeffaf ve kapsayıcı temel hizmetlere yönelik desteği tasarlanmış ve içten bir katılım ile gerçekleştirilmiştir. Belediye Destek Komiteleri, yerel ve ulusal paydaşların birlikte çalışması ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlamaya yönelik yollardan biridir.

Qudra 2’nin şeffaf ve kapsayıcı temel hizmetlere yönelik desteği, temel olarak oldukça katılımcı bir sürece dayanmaktadır.

AECID tarafından uygulanan program, Ürdün’ün kuzeyindeki Mafraq Valiliği’ne bağlı olan Hosha, Büyük Mafraq, Rihab, Sarhan, Manshyat Bani Hasan ve Basiliyeh belediyelerine hibe desteği sağlamaktadır.  Hibe fonu ile, atık yönetimi, istihdam desteği veya spor faaliyetleri gibi temel kamu hizmetlerini iyileştirmek için çeşitli faaliyetleri desteklenmektedir. Bunlar, belediye tarafından uygulanan topluluk destek projeleri veya doğrudan yerel topluluk kuruluşları tarafından uygulanan daha küçük projeler olarak tasarlanmaktadır.

Programa her düzeyden katılım çok önemlidir. Her belediye için bir “Eylem Planı” geliştirmeden önce kapsamlı bir ihtiyaç analizi yapılmıştır. Bu planlar tartışılmak üzere kamuya sunulmuştur ve yerel mukimlerin karar alma sürecine dahil edilmesi için bir araç olarak kullanılmaktadır.

Belediye Destek Komiteleri Vasıtasıyla Katılımcı Yönlendirme

Proje boyunca, süreçler, çeşitli Belediye Destek Komiteleri (BDK) vasıtasıyla katılımcı bir şekilde yönlendirilmektedir. Her belediyede, bu komiteler Yerel Yönetimler Bakanlığı, belediyeler ve yerel toplulukların temsilcilerini bir araya getirmektedir. Bu toplantılar, görüş alışverişi ve koordinasyon imkanı sunmakta ve yerel makamların kamu hizmetleri yönetimi ile ilgili planlama, izleme ve karar alma süreçlerini iyileştirmesini sağlamaktadır. Bu süreçte, belediyeler ve yerel aktörler, uygulama sırasında “yaparak öğrenmekte” ve kapasitelerini sürdürülebilir şekilde geliştirmektedir.

Alınan Dersler ile ilgili Ortak Düşünce

Ayrıca, program kapsamında, alınan dersleri geleceğe yönelik olarak değerlendirmek için ilgili ortaklar ile yakın iş birliği içinde çalışılmaktadır. Son zamanlarda, AECID ve ortağı olan altı belediye, Qudra 2 programı tarafından desteklenen projelerin uygulanması sırasında alınan dersleri tartışmak için bir araya geldi.

Alınan dersler çalıştayı, Qudra 2 tarafından desteklenen yerel yönetimlerin çabaları ile ilgili ortak değerlendirme yapılması için düzenlenmiştir. Projenin en çok fayda sağlayan ve fayda sağlamayan yönlerinin belirlenmesi, bunlardan ders alınması ve gelecekteki müdahaleler için bu yönlerin iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

Ürdün’deki Okullar İçin Gelişmiş Bir Okul Ulaşım Modeline Doğru

Qudra 2, devlet okulları için erişilebilir, emniyetli, güvenilir ve uygun maliyetli bir ulaşım hizmeti geliştirme konusunda Ürdün Eğitim Bakanlığı’nı desteklemektedir.
Ürdün’de özellikle dezavantajlı çocuklar açısından eğitimin önündeki engelleri azaltmak için sağlam, sürdürülebilir okul ulaşımı ile ilgili kamu hizmetlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Qudra 2, ortağı Engicon ile iş birliği içerisinde, devlet okulları için erişilebilir, emniyetli, güvenilir ve uygun maliyetli bir ulaşım hizmeti geliştirme konusunda Eğitim Bakanlığı’nı destekleyerek bu zorluğun üzerinde eğilmektedir.

Engicon, Kuzey Mafraq valiliği ve güneydeki valiliklerindeki saha müdürlükleri, okul müdürleri ve yerel topluluk temsilcileri ile istişare ederek boşlukları, ihtiyaçları ve okul ulaşım operasyonlarını doğrudan etkileyen diğer unsurları değerlendirdi.

Fiili ulaşım ihtiyaçlarını ve hizmetlerini kapsamlı bir şekilde anlamak için çeşitli nicel ve nitel yöntemler uygulandı. Anket sonuçlarına göre, ankete katılan öğrencilerin yarısından fazlası bir okul ulaşım hizmetine ihtiyaç duymaktadır. Bu öğrenciler okuldan uzakta yaşamakta veya maddi yardıma ihtiyaçları duymaktadır.

Qudra 2, ortaklarıyla birlikte bu çocukların ihtiyaçlarını giderecek çözümler aramaktadır. Uluslararası kuruluşlar ve Eğitim Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı ve Kara Taşımacılığı Düzenleme Komisyonu (LTRC) dahil olmak üzere devlet kurumlarıyla birlikte dezavantajlı çocuklara yönelik okul ulaşımı için sürdürülebilir bir destekleme modeli geliştirilmektedir.

Program kapsamında, okul ulaşımının güvenilirliğini ve emniyetini artırmak için dijital çözümler üzerinde de çalışılmaktadır. Ebeveynlerin, çocuklarının seyahatini gerçek zamanlı olarak izlemeleri için uygun bir yöntem sunan ve böylece güven ve emniyeti artıran bir mobil uygulama geliştirilmektedir.

“Spor Kapsayıcı Nesiller Yetiştirir” Çalıştayı 

Qudra 2 programı ve BMZ tarafından finanse edilen ve Alman Uluslararası İş Birliği Kurumu tarafından uygulanan “Gelişim için Spor” programı, Ürdün’de kaliteli eğitimi ve sosyal uyumu teşvik etmek için çocuklara ve gençlere yapılandırılmış müfredat dışı spor etkinlikleri sunmaktadır.

Qudra 2 programı, kaliteli eğitimi ve sosyal uyumu teşvik etmek için çocuklara ve gençlere yapılandırılmış müfredat dışı spor etkinlikleri sunmaktadır. Gelişim için Spor, dezavantajlı gençler ve engelli bireyler dahil olmak üzere çocukların ve gençlerin fiziksel ve zihinsel gelişimini desteklemek için kanıtlanmış eğitim yöntemleri kullanmaktadır.

İki programın ortak katkısıyla 15 – 17 Kasım 2022 tarihleri arasında “Spor Kapsayıcı Nesiller Yetiştirir” çalıştayı gerçekleştirildi. Çalıştay kapsamında, Amman, Zarqa, Salt ve Mafraq’ta bulunan devlet okullarından toplam 50 beden eğitimi öğretmeni ve destek eğitim odası öğretmeni bir araya geldi. Çalıştay ile, engelli bireyler de dahil olmak üzere tüm genç kız ve erkek çocuklar için spor aktivitelerinin uyarlanması ve daha erişilebilir hale getirilmesi amaçlanmıştır. Katılımcılara, engelli çocuklar dahil olmak üzere çocuklar ve gençlerle çalışan öğretmenler için pratik bir rehberlik sağlayan Spor Kapsayıcı Nesiller Yetiştirir kılavuzu dağıtıldı.

Çalıştay ayrıca öğrencilerin yaşam becerilerini, liderlik becerilerini, takım çalışmasını ve özgüvenlerini geliştirmeye odaklanmıştır. Eğitilen öğretmenler, eğitim içeriğini beden eğitimi ve müfredat dışı derslere entegre edecektir.

Dayanıklılığı Sanat Yoluyla Güçlendirmek

Qudra 2, Ürdün’deki ortağı Artolution ile birlikte, dayanıklılığı sanat yoluyla güçlendirmeye yönelik bir dizi proje aracılığıyla ev sahibi toplulukların ve Suriyeli mültecilerin çocuklarını desteklemektedir.

Ağustos ve Kasım ayları arasında Irbid ve Mafraq illerinde bulunan sekiz okulda yaratıcı sanat projeleri gerçekleştirildi. Çeşitli sanat etkinliklerine toplam 9.375 çocuk katıldı.

Çocuklar ve gençler, büyük ölçekli duvar resimleri ve geri dönüştürülmüş malzemelerden yapılmış müzik enstrümanları  ile ilgili etkinliklere ve tiyatro gösterilerine katıldı. Çocuklar, sanatçı mentorlar ile bir araya gelerek sosyal adaletsizlik, toplumsal cinsiyet eşitsizliği, sosyal dışlanma ve eğitime erişim konularını yaratıcı bir şekilde tartıştılar. Ayrıca, çocuklar daha parlak bir geleceğe dair umutlarını ve arzularını sanatlarıyla görselleştirme fırsatı buldular.

Her proje, sanatçıların ve çocukların çalışmalarını topluma, okul personeline, sınıf arkadaşlarına ve aile üyelerine sunduğu halka açık bir etkinlikle sona erdi.

Gençlerin istihdam olanaklarını iyileştirmek için istihdam destek hizmetlerinin sağlanması

Qudra 2 programı, istihdam fırsatlarına erişimlerini iyileştirmeye yardımcı olacak beceriler kazanmaları için Ürdün’deki gençleri desteklemektedir. Bu destek kapsamında, genç iş arayanlar için Qudra 2 ve Alman İş birliği projesi “El Sanatlarında İstihdam Odaklı Yeterlilik” tarafından ortaklaşa kariyer rehberliği ve danışmanlığı (KRD) hizmetleri sağlanmaktadır.

İş birliği, her iki projenin de Ürdünlü ve Suriyeli mülteci gençler için mesleki eğitim kursları, kariyer rehberliği ve danışmanlık hizmetlerini desteklemesi nedeniyle başlatılmıştır. Yakın iş birliği sayesinde, Ürdün’deki ortaklarımızı ve gençleri daha iyi desteklemek için iki programın kaynakları ve uzmanlığı ortak bir havuzda toplanmaktadır.

Bir pilot aşamada, iki programın ortaklığında yerel eğitim sağlayıcılar için müfredat ve kılavuz geliştirilmiştir. Bu ürünler, kariyer rehberliği için dört temel direği özetlemektedir: (i) Özfarkındalık, (ii) Fırsat farkındalığı, (iii) Alternatif kariyer yolları geliştirme, (iv) Kariyer hazırlığı.

Pilot uygulamalar, beş yerel ortakla birlikte, Ürdün’ün Amman, Irbid, Karak, Mafraq, Tafileh ve Zarqa şehirlerindeki merkezler dahil olmak üzere 13 noktada gerçekleştirildi. Son üç ayda, Çalışma Bakanlığı, Ulusal İstihdam ve Eğitim Şirketi, Mesleki Eğitim Şirketi, Luminus Teknik Üniversitesi ve Eğitim için İstihdam – Ürdün’den iki proje ortağı, KRD eğitim oturumları düzenlemiştir.

Eğitimden işgücü piyasasına geçişi desteklemeyi amaçlayan eğitimlere bugüne kadar 1.000 yararlanıcı katılmıştır.

Qudra 2’nin bir diğer etkinliği ise BT tabanlı “SkillLab” uygulamasını geliştiren “SkillLab” adlı sosyal girişim ile yapılan iş birliğidir. Uygulama, iş arayanlara becerilerini kariyerlerine yansıtmaları ile ilgili rehberlik etmek için beceri değerlendirmeleri, beceri tabanlı eşleştirme, boş pozisyonlara erişim, kariyer danışmanlığı ve iş başvurusu desteği sağlamaktadır.

Qudra 2’nin iş ortakları için 19 Ekim 2022 tarihinde düzenlenen bir işe başlama eğitimi sırasında katılımcılar “SkillLab” uygulamasını doğru şekilde kullanmayı öğrendiler ve uygulamanın işlev ve özellikleri hakkında bilgi edindiler. Eğitimin katılımcıları, iş arayanların becerilerini özel sektör talepleriyle eşleştirmelerine yardımcı olan bu BT platformunu artık kullanabilmektedir.

Ürdün – Altı belediyeye çöp toplama sıkıştırıcısı teslimatı

Qudra 2 programı, tüm sakinlerine şeffaf ve kapsayıcı temel hizmetler sağlamak üzere sivil toplumla birlikte çalışmaları için Ürdün’ün Kuzey Mafraq ilindeki altı belediyeyi desteklemektedir.

Qudra 2’nin altı belediyeye verdiği destek kapsamında, belediyelerin atık yönetimi ile ilgili sundukları kamu hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla yedi adet çöp toplama sıkıştırıcısı teslim edildi.


Çöp toplama kamyonlarının anahtarları, 15 Aralık 2022 tarihinde Zarqa serbest bölgesindeki Mercedes tesislerinde gerçekleşen devir teslim etkinliğinde, İspanya’nın Ürdün Büyükelçisi Ekselansları Miguel de Lucas tarafından Rihab, Hosha, Sarhan, Manshyat Bani Hasan, Basiliyeh ve Büyük Mafraq belediyelerinin başkanlarına teslim edildi.

Büyükelçi Miguel de Lucas, devir teslim törenin de yaptığı konuşmada, “Yerel yönetimleri, daha temiz şehirler inşa etmek için bu sektörde çalışmaya ve bu hedefe ortaklaşa ulaşmak için vatandaşlarla iş birliği yapmaya devam etmeleri teşvik ediyoruz. Vatandaşlar ve örgütlü sivil toplumun dahil edilmesi belediyelerin dönüşümü için temel unsurlar olacaktır” dedi.

Büyük Mafraq Belediye Başkanı Nasser Al-Khazaleh ise konuşmasında bu sıkıştırıcıların, topluluklar için atık yönetimi konusunda daha iyi kamu hizmeti sunmalarına yardımcı olacağını ifade etti.

Gıda Güvenliği Malzeme Desteği: Kompostlaştırma

Şanlıurfa Belediyesi, organik gübre ve sıcak su üretimi için atıkları yeniden kullanarak gıda güvenliğini destekliyor. Qudra 2, yerel çiftçilerin organik gübre üretmesi için gerekli makinelerin temini konusunda Şanlıurfa Belediyesi’ne destek vermektedir.

Şehirler iklim değişikliğiyle mücadele konusunda ön planda olmalıdır. Şanlıurfa Belediyesi, yeni projesiyle atık ürünlerden organik gübre ve sıcak su üretimine yönelik alt yapı oluşturacak. Qudra 2, bir endüstriyel ve üç ev tipi kompostlama makinesinin kurulması ile ilgili olarak belediyeye destek verecektir.

Yeni makineler ile organik kompost, sıcak su ve ocak gazı üretilecektir. Kompost, belediyenin bahçelerinden birinde ve dezavantajlı topluluk üyelerinin sebze ve aromatik bitkiler yetiştirebileceği seralarda kullanılacaktır. 6 aylık proje döneminde atıkların geri dönüşümü ile elde edilen organik gübre ve sıcak sudan yaşlılar, kadınlar, engelli bireyler, mülteciler ve çocuklar dahil olmak üzere yaklaşık 500 kişi yararlanacaktır. Kompostlama sürecinde üretilen gaz, belediye tesisinin mutfağında yemek pişirmek ve su ısıtmak için kullanılacaktır. İklim değişikliğiyle mücadele çabaları kaynağını toplumdan almalıdır. Proje kapsamında belediye, iklim değişikliği ile ilgili farkındalık oluşturacak ve sıfır atık ve daha döngüsel bir ekonomi için çaba gösterecektir. Yürütülecek farkındalık oluşturma programı ve hazırlanacak broşürler ile öncelikle çocuklar ve gençler hedef alınacaktır. Belediye ve Milli Eğitim Bakanlığı İl Müdürlüğü’nün yakın koordinasyonunda yürütülecek projede 500’den fazla çocuk hedef alınacaktır.

Gıda Güvenliğinin Güçlendirilmesi

Adana Büyükşehir Belediyesi, Qudra 2’nin desteğiyle, küçük toprak sahibi çiftçilerin ve dezavantajlı hanelerin dirençliliğini güçlendirerek hızla artan gıda ve tarımsal üretim fiyatlarının baskılarına karşı koyuyor.

Proje, çiftçilerin verimliliklerini artırmalarına destek olmayı ve gıda kuponları sağlayarak en dezavantajlı hanelerin gıda güvencesizliğinin üstesinden gelmelerine destek olmayı amaçlıyor.

Küçük toprak sahibi çiftçilerin verimliliği, garantili sözleşmeler, artan üretim, geliştirilmiş hasat sonrası mahsul yönetimi (örn. uygun depolama), piyasaya erişim ve tanımlanmış gıda zincirleri için dirençlilik yoluyla artırılmaktadır. Proje, belediyenin desteğiyle, Meryem Kadın Kooperatifi ile işbirliği içerisinde yürütülecektir.

Proje için seçilen dezavantajlı durumdaki otuz  küçük toprak sahibi çiftçi, Meryem Kadın Kooperatifi ile sözleşme imzalayacaktır. Belediye bu çiftçilere tohum, organik kompost ve teknik danışmanlık sağlayacaktır. Kooperatif, gıda sanitasyonu, paketleme ve işleme teknikleri konusunda eğitim alacaktır. Kooperatif, belirlenen çiftçilerin ürünlerini satın alıp kurduğu ağ üzerinden piyasaya satacaktır. Satışlardan elde edilecek gelir, dezavantajlı haneler için “market kartları” temin etmek amacıyla kullanılacaktır. Bunlar, ailelerin yerel marketlerden gıda ve temel ürünleri satın almaları için verilecek hediye çekleridir.

Gıda güvencesizliği olan 300 hane değerlendirilecektir. Gıda market kartlarından, gıda güvenliği olmayan ve dezavantajlı durumdaki yirmi hane yararlanacaktır. Ev sahibi topluluklar ve mülteciler uygulamadan eşit şekilde yararlanacaktır.