Ürdün – Mobil Gazetecilik

CFImedias, Al Jazeera Medya Enstitüsü ile işbirliği halinde, 24-27 Şubat 2022 tarihleri arasında “MOJO” adlı bir Mobil Gazetecilik eğitimi etkinliği düzenlemiştir. Eğitime Ürdünlü, Suriyeli ve Filistinli gazeteciler katılmıştır. Eğitime katılmak üzere 1.280 katılımcı içinden, yedi Suriyeli, üç Filistinli ve üç Ürdünlü dahil olmak üzere beş yönetim bölgesinden (Amman, Irbid, Balqa, Mafraq ve Zarqa) on üç gazeteci seçilmiştir.

Eğitim sırasında katılımcı gazeteciler, mobil telefonlarla nasıl iyi fotoğraf çekilebileceği, video çekiminin temelleri, hikaye anlatımının ve kurgunun temelleri hakkında bilgi sahibi olmuştur.

Ürdün – Ara eleman eğitim programları

Ortaklarımızla işbirliği halinde 1.200’den fazla genç, İş Tabanlı Öğrenme (İTÖ) yoluyla ara eleman eğitim programlarına aktif şekilde katılım sağlamıştır. Eğitilen gençlerin yaklaşık %13’ü, eğitimlerini bitirdikten sonra doğrudan gelir kazanmaya başlamıştır. İTÖ yaklaşımı kapsamında halihazırda çeşitli (±40) eğitim programları sağlanmakta olup, yaklaşık 95 adedi ise yakında başlayacaktır.

Aynı zamanda, Ulusal İstihdam ve Eğitim Şirketi ile istişare halinde, Bina Bakım ve Onarımı konusunda yeni bir müfredat olan “Mesleki Standartlar” geliştirilmiştir. Pazarda ihtiyaç duyulan özel becerilere yanıt verebilmesini sağlamak amacıyla özel sektör temsilcileri müfredatın geliştirilmesine dahil olmuştur.

Ürdün – Belgelendirilmiş Kalite Eğitimi

Qudra 2 ve yerel ortağı Sosyal Kalkınma İçin Luminus (SKİL), %40’ı kız olan 210 Suriyeli gence kalitesi belgelendirilmiş 4 aylık Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim (TMEÖ) sağlamak için yeni bir girişim başlatmıştır. Söz konusu eğitimi bir aylık bir staj programı takip etmektedir.

Öğrenciler işgücü pazarının ihtiyaçları temelinde güzellik, konfeksiyon imalatı, IHVİ, konaklama ve diğer sektörlerdeki kurslara dört ay boyunca katılacaktır. Teknik beceri programları, sosyal beceriler, istihdam edilebilirlik becerileri ve İngilizce dil becerileri ile tamamlanacaktır.

Öğrenciler sonuçta, teknik beceriler, sosyal beceriler, mali okuryazarlık, kadın liderliği, dil ve bir aylık staj dahil 5 aylık beceri geliştirme programını üstlenecektir. Mezunlar 1 aylık staj programına katılacaktır. Luminus Teknik Üniversitesi Yüksek Okulu (LTÜYO) staj yerleştirmelerini, özel sektör şirketleri ile ortaklıkları temelinde güvenceye alacaktır. LTÜYO bu süreçte öğrencileri yetiştirecek ve onlara akıl hocalığı yapılacaktır. Stajlar öğrencilere, öğrendiklerini uygulamaya geçirmelerinde ve istihdamı güvenceye almaya dair nihai amaçları konusunda kendilerini ispatlamalarında yardımcı olacaktır. Öğrenciler sonuçta, teknik beceriler, sosyal beceriler, mali okuryazarlık, kadın liderliği, dil ve bir aylık staj dahil 5 aylık beceri geliştirme programını üstlenecektir.

Ürdün – HayatBoyu Öğrenme

COVID-19 salgını toplumun tüm kesimlerini olumsuz etkilemiş ve Ürdün’ün karşı karşıya olduğu ekonomik sorunları artırmıştır. Qudra 2 programı ve yerel ortağı olan İstihdam İçin Eğitim – Ürün (İİE-Ürdün), esas itibarıyla Ürdünlü ve Suriyeli gençlere odaklanan “İş Eğitimi ve Yerleştirme” programları düzenleyerek bu sorunlara yanıt vermektedir.

İş kayıplarından ve COVID-19’un özel işletmeler üzerindeki genel olumsuz etkilerinden özellikle genç insanlar ve kadınlar etkilenmiştir.

Qudra 2 programı ve yerel ortağı olan İstihdam İçin Eğitim – Ürün (İİE-Ürdün), esas itibarıyla Ürdünlü ve Suriyeli genç kadınlara odaklanan “İş Eğitimi ve Yerleştirme” programları düzenleyerek bu sorunlara yanıt vermektedir. Yeni açılan güzellik programları öncelikli olarak katılımcıları, kozmetik alanındaki teknik beceriler ve uzmanlık bilgisi ile güçlendirmeye odaklanmaktadır. Ayrıca, yaşam becerilerinin sağlanması genç kadınları daha iyi özgeçmişlerle vasıflandıracak ve iş görüşmelerini başarılı şekilde yapmalarını sağlayacaktır. Eğitim kursları, işlere daha iyi erişim sağlamaları için gereken yeteneklerle donatmak ve yeni gelir kaynaklarını garantilemek suretiyle, kadınların ekonomik ve sosyal statüsünü iyileştirmeye katkıda bulunmaktadır.

İİE-Ürdün ile işbirliğimiz kapsamında, ısıtma, havalandırma ve iklimlendirme (IHVİ) eğitim programının mezunlarına alet takımları dağıtılmıştır. Alet takımları, gençlerin ilerideki işletmelerini başlatmalarını ve istikrarlı bir gelir kaynağını garantilemelerini mümkün kılan temel bir adımdır.

Yaşam becerileri eğitimi, beceri kazandırma eğitimi programı kapsamında Kareem hipermarketi çalışanlarına sağlanmış olup, söz konusu programı, özellikle bakkaliye, ev eşyaları, elektronik ve endüstriyel ekipman alanlarında olmak üzere, toptancılıktaki ve ticaret sektöründeki yeteneklerini geliştirmek ve kapasitelerini inşa etmek için çalışanların işleriyle ilgili, sektöre özel eğitim takip etmiştir.

Irak – İstihdam Desteği ve Gelir Oluşturma

Qudra 2 Irak’ta gençlere iş bulma çabalarına devam etmektedir. Söz konusu program, işverenlerin çalışan aradığı sektörlerdeki eğitim kurslarını desteklemektedir. Kurslar özel sektörle beraber yürütülmektedir. Odak noktası, tarım sektörü ile elektrik, bakım, tekstil imalatı ve kümes hayvanı üretimi alanlarındaki uygulamalı ve pratik yetenek eğitimi kursları üzerinedir. Eğitimi toplamda 2.300’den fazla kişi alacaktır.

Qudra 2, 106 genç kadın ve 242 genç erkeğin kırsal alanlarda tarımdan geçimini sağlamasına destek olmaktadır. Irak ekonomisinde tarım önemli bir istihdam kaynağıdır. Gençler öğrenirken çalışma fırsatına sahip olduğu için söz konusu destek bütüncüldür. Dahası, olası müşteriler olarak özel sektör şirketleri ve yerel pazarlara bağlıdırlar.

Qudra 2’nin ortağı olan Al-Aghsan Vakfı katılımcılara eğitim ve çiftlik hayvanları sağlamaktadır. Gösterim amaçlı olarak küçük bir sera kurulmuştur. Burada öğrenciler ve çiftçiler, çevresel risklere karşı kırılganlığı azaltırken, ürünleri iyileştirecek yeni teknolojileri öğrenebilmektedir. Ziyaretçiler, aynı zamanda pazara erişimi artırabilecek bir dizi çeşitli ürünle tanışmaktadır.

Qudra 2, tarımın yanı sıra, sağlık, BİT, tarım, tekstil ve el sanatları gibi alanlarda uygulamalı, talep odaklı eğitim sağlamak için özel sektör ve yerel ortaklar ile işbirliği yapmaktadır. Özel bir şirket olan Future Electric ile birlikte yeni tamamlanan bir elektrik eğitim programı, ihtiyaç sahibi 85 gencin tamamının söz konusu şirket tarafından işe alınması ile sonuçlanmıştır.

Bu doğrultuda, Kürt Bölgesel Yönetimi (KBY) ile işbirliğimiz kapsamında, İşgücü ve Sosyal İşler Bakanlığının (İSİB) mesleki eğitim merkezlerinden 20 mesleki eğitimciye yaşam becerileri gelişimi sağlanmıştır.

Lübnan’da Net Planlama ve Koruma Kanıtı Faaliyetleri 

Sosyal İşler Bakanlığı (SİB) ile ortaklığımız kapsamında, Qudra 2, SİB personeline Sonuç Odaklı Yönetim (SOY), Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) ve İzleme ve Değerlendirme (İD) konularında bir dizi eğitim kursu sağlamıştır.

Qudra 2 programı ve SİB, Temmuz 2021’de bir anket vasıtasıyla temel eğitim ihtiyaçlarını belirlemiştir. Söz konusu eğitim, 65 Sosyal Kalkınma Merkezi (SKM) ve SİB personeline, bir proje yönetimi yaklaşımı olarak SOY hakkında, planlama, izleme ve değerlendirme dahil olmak üzere kapsamlı bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitilmiş personel bu yaklaşımı, SİB’de ve ona bağlı merkezlerdeki günlük çalışmalarında benimseyebilir.

Qudra 2 Lübnan’da, ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Lübnanlı toplulukların korunma seviyesini iyileştirmek için yerel ve ulusal koruma sistemlerini ve hizmet sunma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Lübnan – Dinlence hizmetleri

Qudra 2, yerel STK ortakları ile birlikte, kadınları ve çocukları dinlence hizmetleri konusunda desteklemektedir.

Yerel STK ortakları Abaad ve Terre des Hommes, Majdel Anjar Sosyal Kalkınma Merkezi (SİB’ye bağlı) ile eşgüdüm halinde, topluluktaki ihtiyaç sahibi Lübnanlı ve Suriyeli kadınlar, erkekler ve çocuklara yönelik dinlence amaçlı bir etkinlik düzenlemiştir.

Faaliyetler Majdel Anjar Parkı’nda düzenlenmiş ve civar köylerin sakinlerinden önemli katılım sağlanmıştır. Erkek ve kadınlara yönelik faaliyetler, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ), Öz Bakım ve Öz Güçlendirme etrafında ana mesajların ve farkındalığın yayılmasına odaklanmıştır. Çocuklara yönelik faaliyetler çocukların hakları, kişisel hijyen ipuçları ve COVID-19 ipuçları ekseninde gerçekleştirilmiştir.

Qudra 2 programı Lübnan’da, Sosyal İşler Bakanlığını (SİB) destekleyerek ve ihtiyaç sahibi sığınmacılar le ev sahibi topluluk üyelerinin koruma düzeyini iyileştirerek, ulusal koruma sistemini güçlendirmeye odaklanmaktadır.

Türkiye – Belediyeler ve Sosyal Uyum: Diyalog ve En İyi Uygulamalar Çalıştayı

Qudra 2 Türkiye’de, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar) veya uluslararası kuruluşlar gibi diğer paydaşlar arasındaki iletişimi desteklemektedir. 

Yakın zamanda gerçekleştirilen bir “Diyalog ve En İyi Uygulamalar” çalıştayı, STK’lar, hayır kurumları ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini, Göç İdaresi Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Yerel Hükümetler Genel Müdürlüğü dahil olmak üzere Türk kamu kurumlarının temsilcileri ile bir araya getirmiştir. Çalıştay sırasında katılımcılar, Türkiye’deki sosyal uyum ile sosyal uyumun desteklenmesinde belediyelerin rolü konusunda ortak bir anlayışı görüşmüştür.

Etkinliğin ana çıktılarından biri olarak, belediyeler STK’lar ile iletişime geçmekte sorun yaşadıklarını belirtmiştir. STK temsilcileri, sosyal uyuma odaklı projeler tasarlama ve uygulama konusunda belediyelerin gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılamıştır.

Katılımcı kurumların temsilcileri, olası işbirliği projelerini ele almıştır.

Türkiye – Toplumsal Destek Projeleri 

Qudra 2 Türkiye’de, ortak belediyelerin şeffaf ve kapsayıcı şekilde hizmet sunma kapasitelerini güçlendirmektedir. Qudra 2, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile işbirliği halinde, kapasite geliştirme, diyalog ve Toplumsal Destek Projeleri (TDP’ler) yoluyla 18 ortak belediyeye destek sağlamaktadır. Desteklenen tüm belediyelerin toplulukları içinde Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler yüksek oranda yaşamaktadır.

Programa katılan ortak belediyeler, yerel uygulama ortağımız olan Türkiye Belediyeler Birliği ile danışma halinde seçilmiştir. Belediyeler, sığınmacı sayısı ve payı, kapasite inşa ihtiyaçları ve sınırlı kaynaklar temelinde seçilmiştir.

Ortak belediyeler, planlama, proje yönetimi, göç idaresi, sosyal içerme ve sosyal uyum yaklaşımları ve deneyim paylaşımını destekleyen diyalog faaliyetleri konularında kapasite artırımı yoluyla desteklenmektedir.  Belediye çalışanlarının yetkinlikleri, pratik bir yaparak öğrenme yaklaşımı kullanılarak güçlendirilmektedir.

TDP’ler temel hizmetlerin iyileştirilmesi ile yerel topluluktaki sosyal uyuma katkıda bulunmaktadır. Örneğin projeler, çocuklar, gençler ve kadınlar için dil becerileri ve kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler dahil olmak üzere yetenek gelişim kurslarını desteklemektedir. Aynı zamanda, belediyelerin kendi sığınmacı nüfusu ve ev sahibi topluluklarının özel ihtiyaçlarına vakitlice yanıt verme kapasitesi de güçlendirilmiştir.

Topluluk desteği, örneğin topluluk katılımı ve diyalog gibi bir dizi farklı hizmeti kapsamaktadır. Örneğin, Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar, sığınmacılar, bina yöneticileri ve muhtarlar ile yakından ilgilenmek ve işbirliği yapmak için bir proje başlatmıştır. Mahalle Bizim adlı söz konusu proje, vatandaşların belediye hizmetleri hakkındaki farkındalığını artırmak ve kendi muhitleriyle ilgili bir karar alındığında düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Muhtarlar, bina yöneticileri, vatandaşlar ve sığınmacılar için farklı kullanıcı arayüzlerine sahip bir platform, tüm vatandaşları karar alma mekanizmalarına dahil etmek ve onların şikayetlerini, taleplerini ve tekliflerini iletmeyi kolaylaştırmak için geliştirilmektedir.

Diğer TDP’ler çevre sağlığı, temizlik ve katı atık yönetimi ile ilgilidir. Qudra 2, sivil toplum kuruluşları (STK’lar), muhtarlar, genç ve kadın grupları gibi ilave topluluk paydaşlarını, öğrenme süreçlerini geliştirmek ve belediye seviyesindeki bir dizi katılımcı arasında iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla, mümkün olduğunca kendi faaliyetlerine dahil etmektedir.

Qudra 2 tarafından Türkiye’de desteklenen TDP’ler aracılığıyla sunulan iyileştirilmiş temel hizmetlerden toplamda 151.000’den fazla kişi faydalanmaktadır.

Ürdün – Tüm sakinlerine daha iyi hizmetler sunan bir topluluk 

Qudra 2, Ürdün’ün Mafraq kuzey valiliğindeki altı belediyeyi desteklemektedir. Belediyelerin kendi sakinlerinin tümüne daha iyi hizmetler sunmak için sivil toplum ile yan yana çalışmalarını mümkün kılacak projeleri destekliyoruz.   Her bir belediyenin ihtiyaçlarını analiz etmek için, yerel topluluğu içeren katılımcı bir yaklaşım kullanılmıştır. Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşım, tüm topluluk üyelerinin ihtiyaçlarını ve günlük hayatlarını etkileyen konulardaki fikirlerini ifade etmelerini mümkün kılmıştır.

Bu yaklaşımın kullanılması, şu ihtiyaçların önceliklendirilmesini netice vermiştir: daha temiz ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir şehirler, boş vakitler için daha fazla alan, istihdam olanakları ve suya erişim. Her bir belediye, bu ihtiyaçların giderilmesi sürecine başlamak için bir eylem planı geliştirme konusunda desteklenmiştir.

Bu planlar yerel sivil toplum grupları ile eşgüdüm halinde uygulanacaktır. Bu amaçla, özellikle kadınlar için olmak üzere, okul desteği, topluluk için spor sahaları dahil toplantı ve boş vakit alanları sunmak amacıyla topluluk merkezleri kurulacaktır. Daha temiz şehirler için çöp toplama sistemleri geliştirilecek ve sıkıştırıcı kamyonlar satın alınacaktır. Dahası, özellikle sığınmacı kadınlar için olmak üzere, özel sektör ve belediyeler arasında işbirliği kurularak iş fırsatları oluşturulacaktır.

Söz konusu program kapsamında desteklenen alanlar çevre dostu olacaktır.

İlk projeler tamamlanmıştır: 100 çöp kutusu Al-Basilieh ve Hosha belediyelerine teslim edilmiş olup, bunlar daha temiz belediyeler olmalarına yardımcı olacak, dolayısıyla daha topluluk dostu alanlar sağlayacaktır.