Ürdün okullarında gelişmiş bir öğrenme ortamına doğru

Qudra 2, Ürdün’de, Kuzey-Batı Badia’da bulunan okullar için bir tesis yönetim modelinin geliştirilmesine yönelik desteğini sürdürmektedir. Qudra 2, okullarda ve bakanlıkta görev yapmakta olan 228 eğitim personeli için tesis yönetimi, güvenlik, sağlık ve asgari emniyet standartları konularında iki günlük teknik eğitim vermiştir. Katılımcılar arasında 99 okul müdürü, 122 öğretmen ve Kuzey-Batı Badia Saha Müdürlüğü inşaat departmanından 7 personel yer almıştır.

Eğitim ile, eğitime katılanların okul tesis yönetimi kavramı ve buna ilişkin asgari standartlar konusunda bilinçlendirilmesi, okulların binaların bakımı ile ilgili önceliklerinin ve ihtiyaçlarının belirlenmesi ve sağlık, güvenlik asgari emniyet standartları ile ilgili risklerin tespit edilmesi konularında onlara yardım edilmesi amaçlanmıştır.

Bu eğitimin ardından, belirlenen ihtiyaçlar ve risklere dayalı olarak okul tesislerini iyileştirmeye ve yükseltmeye yardımcı olan faaliyetleri uygulamaları ve fiziksel öğrenme ortamını iyileştirmek için temel olarak tesis yönetimi minimum standartlarını kabul etmeleri için bu okulları desteklemek üzere saha ziyaretleri yapılacaktır.

Bir Cevap Yazın