STEM eğitimi vasıtasıyla eleştirel düşünmenin geliştirilmesi

Qudra 2 programı, Teknik Şirket ile işbirliği içinde, 6 genç eğitmene yönelik bir Eğitici Eğitimi çalıştayı düzenleyerek bir Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik (STEM) eğitim programı başlatmıştır.

Çalıştay, eğitmenlerin, 10-14 yaş arası çocuklara yönelik müfredat dışı STEM etkinliklerini uygulamak, çocukları gözlemlemeye, değerlendirmeye, yorumlamaya zorlayan proje temelli etkinlikler uygulayarak eleştirel düşünme ve problem çözme becerileri geliştirmelerine yardımcı olmaları için eğitmen kapasitesinin artırılmasını amaçlamıştır. 

Qudra 2, Ürdün genelinde birden fazla yerde STEM eğitim programı geliştirmek ve uygulamak için Teknik Şirket ile ortaklık kurmuştur. Program, Milli Eğitim Bakanlığı’nın onayı ile devlet okullarında ve ayrıca çeşitli yerel topluluk hizmeti kuruluşlarıyla ortaklık içerisinde topluluk temelli kuruluşlarda uygulanacaktır.

STEM, 10-14 yaş arası öğrencileri hedef alan ve teknolojinin hızlı gelişimiyle başa çıkmak ve bu konuda mükemmelleşmek için bu neslin öğrenmesi gereken bilgi ve becerilerden biri haline gelen kodlama, programlama, robotik ve 3D baskı gibi becerileri öğrenmelerini sağlayan bir eğitim projesidir.

Bir Cevap Yazın