Spor, kalkınmayı, kaliteli eğitimi ve sosyal uyumu teşvik eder

Ürdün’de, Qudra 2 işbirliğinde BMZ tarafından finanse edilen ve GIZ tarafından uygulanan “Kalkınma için Spor” programı, bulunan sahibi topluluklar ve Suriyeli mültecilerin Amman, Zarqa, Mafraq ve Balqaev’de yer alan 25 okuldaki 9.000’den fazla hassas çocuğunu, okul saatleri içinde ve sonrasında bir dizi futbol ve frizbi turnuva düzenlemek suretiyle desteklemeye devam etmektedir.

25 okuldan 50 eğitimli öğretmen, çeşitli yaş gruplarındaki hassas çocuklara, spor faaliyetlerine katılım ile ilgili olarak cinsiyetleri ve sosyal ve kültürel geçmişlerine bakılmaksızın eşit fırsatlar sunmak amacıyla güvenli, dostane ve destekleyici bir atmosfer sağlamak için çocukların bilgilerini artırmayı ve yeteneklerini geliştirmeyi amaçlayan bir çalıştaya katılmıştır.

Ayrıca, Kalkınma için Spor programı kapsamında Ürdün’deki devlet okullarında kapsayıcı spor etkinliklerinin uygulanması ile ilgili olarak öğretmenlere ve koçlara yardımcı olacak 20 genç öğrenci “Genç Liderler” olarak eğitilmiştir. Ayrıca 50 üniversite öğrencisine gelişim için spor metodolojisi, spor yoluyla katılma ve spor festivallerinin nasıl planlanacağı ve yürütüleceği konularında eğitim verilmiştir. Eğitilen öğrenciler, spor festivalleri düzenlemenin yanı sıra toplum merkezlerinde hassas çocuklar için Ultimate Frizbi spor etkinlikleri yürütecektir. 

Bir Cevap Yazın