Qudra 2’nin Türkiye’deki depremlere müdahalesi

6 Şubat 2023 tarihinde Türkiye, ülkenin on bir ilini ve kuzeybatı Suriye’yi etkileyen ve halihazırda var olan zorlukları daha da kötüleştiren iki yıkıcı depremle sarsılmıştır.

Resmi kayıtlara göre, Türkiye nüfusunun %16,4’üne tekabül eden 15 milyondan fazla kişi doğrudan etkilenmiştir.

Qudra 2, depremin etkilerinden kurtulma ve topluluklarının ihtiyaçlarını karşılama çabalarında belediyelere destek vermeye devam etmektedir. Belediyelerin dirençliliğinin güçlendirilmesi için verdiğimiz desteğin olumlu sonuçları, belediyelerin toparlanma sürecinde gösterdikleri çabalardan anlaşılmaktadır.

Depremlerin ardından, en çok etkilenen belediyeler bir ihtiyaç değerlendirmesi yapmış ve devam eden topluluk destek projelerini (TDP’ler) ortaya çıkan ihtiyaçlara en etkili şekilde ve derhal müdahale edecek şekilde değiştirmiştir.

Bu konudaki örneklerden biri Qudra 2’nin belediye fırınlarına verdiği destektir. Depremler, olağan dönemde yerel topluluklar için sübvansiyonlu ekmek üreten belediye fırınları dahil olmak üzere bölgedeki altyapıya zarar vermiştir. Bu durum, bölgenin bu zor zamanda ekmek sıkıntısı çekmesine neden olmuştur. Suruç, Kahramanmaraş ve Haliliye belediyeleri, toplumsal destek projelerini depremden etkilenenlere ücretsiz ekmek dağıtacak şekilde değiştirmiştir. Bazı bölgelerde, Qudra 2’nin desteğiyle, komşu hanelere dağıtılmak üzere günde 5.000 adetten fazla somun ekmek üretecek şekilde fırınlar kurulmuştur.

Qudra 2, Türkiye’de, belediyelerin krizlere müdahale etme kapasitelerini güçlendirmelerine ve afetler, çatışmalar veya diğer krizler sonucunda ortaya çıkan ihtiyaçlar ile daha iyi mücadeleye etmeye yönelik planlamalarına destek olmaktadır.

Eşit bir gelecek için güçlendirme

Yüreğir Belediyesi, kültür evlerindeki mutfakların kapasitesini artırmak için adımlar atmış ve dağıtılan yemek sayısını günlük 2.000 haneden 6.000 haneye çıkarmıştır. Bu mutfaklarda daha önce 135 Türk ve Suriyeli kadına mesleki eğitim verilmiştir. Artan kapasite ile projeden yararlanan kadınların sayısının daha da artması beklenmektedir.

Belediye, gerek yerel halkı gerekse mültecileri daha fazla desteklemek amacıyla gıda alanında mesleki eğitim veren bir “Gastronomi Merkezi” kurmuştur. Bu eğitim, bireylere kendi işlerini kurma ve geçimlerini sağlama becerileri kazandırmaktadır. Mutfakların ocak, çadır gibi fiziki unsurları kurulmuştur. Qudra 2’nin belediyelere gerekli yemek pişirme ekipmanlarının temin edilmesine destek vermektedir.

Bu girişim, gıda endüstrisine yönelik mesleki eğitim ve öğretim yoluyla istihdam fırsatları yaratmayı ve toplumu güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bir Cevap Yazın