Birlikte planlama: Uzun vadeli sürdürülebilirlik için toplum katılımı

Qudra 2 programı, Irak’ta, iyileştirilmiş temel hizmetler ve altyapı vasıtasıyla toplulukların yaşam koşullarını iyileştirmek için Hızlı Etki Projeleri (HEP’ler) ile toplulukların ihtiyaçlarını ele almaktadır.

Qudra 2, bir rehber ilke olarak, projelerinde toplum katılımına öncelik vermektedir. Toplulukların ihtiyaçlarını belirlemek ve toplulukların HEP’lerin değerlendirme, planlama ve uygulama süreçlerine aktif olarak katılmalarını sağlamak için yerel ortaklarımız ve sektör müdürlükleri ile yakın olarak çalışmaktayız. 

Topluluk katılımını yerel toplantılar ile sistematik hale getirmek için ortaklarımızı destekliyoruz. Toplantılar, uygulanan HEP’lerin gelecekteki etkisini tartışmaları ve bu olumlu etkiyi sürdürmenin yollarını bulmaları için topluluk üyelerine bir platform sağlamaktadır.

Ayrıca, toplumun planlama ve uygulama süreçlerine katılımını artırma yollarının bulunması ve karar vericiler ile topluluklar arasındaki iletişimin güçlendirilmesi için yerel makamlara destek vermekteyiz.

Sağlık merkezleri, okullar veya ortak belediyelerin tesisleri gibi kamusal yerlerde sektör müdürlükleri ile işbirliği içinde yerel ortaklarımızla toplantılar düzenlenmektedir. Toplantılara topluluk liderleri ve sektör müdürlüklerinin temsilcilerinin yanı sıra topluluk üyeleri de katılmaktadır.

Qudra 2, temel hizmetlerin şeffaf ve kapsayıcı bir şekilde sunulmasını desteklemekte ve bireylerin refahına, sosyal uyuma ve toplulukların istikrarına katkıda bulunmaktadır.

Bir Cevap Yazın