Katılım ile Elde Edilen Başarı

Qudra 2’nin Ürdün’de şeffaf ve kapsayıcı temel hizmetlere yönelik desteği tasarlanmış ve içten bir katılım ile gerçekleştirilmiştir. Belediye Destek Komiteleri, yerel ve ulusal paydaşların birlikte çalışması ve birbirlerinden öğrenmelerini sağlamaya yönelik yollardan biridir.

Qudra 2’nin şeffaf ve kapsayıcı temel hizmetlere yönelik desteği, temel olarak oldukça katılımcı bir sürece dayanmaktadır.

AECID tarafından uygulanan program, Ürdün’ün kuzeyindeki Mafraq Valiliği’ne bağlı olan Hosha, Büyük Mafraq, Rihab, Sarhan, Manshyat Bani Hasan ve Basiliyeh belediyelerine hibe desteği sağlamaktadır.  Hibe fonu ile, atık yönetimi, istihdam desteği veya spor faaliyetleri gibi temel kamu hizmetlerini iyileştirmek için çeşitli faaliyetleri desteklenmektedir. Bunlar, belediye tarafından uygulanan topluluk destek projeleri veya doğrudan yerel topluluk kuruluşları tarafından uygulanan daha küçük projeler olarak tasarlanmaktadır.

Programa her düzeyden katılım çok önemlidir. Her belediye için bir “Eylem Planı” geliştirmeden önce kapsamlı bir ihtiyaç analizi yapılmıştır. Bu planlar tartışılmak üzere kamuya sunulmuştur ve yerel mukimlerin karar alma sürecine dahil edilmesi için bir araç olarak kullanılmaktadır.

Belediye Destek Komiteleri Vasıtasıyla Katılımcı Yönlendirme

Proje boyunca, süreçler, çeşitli Belediye Destek Komiteleri (BDK) vasıtasıyla katılımcı bir şekilde yönlendirilmektedir. Her belediyede, bu komiteler Yerel Yönetimler Bakanlığı, belediyeler ve yerel toplulukların temsilcilerini bir araya getirmektedir. Bu toplantılar, görüş alışverişi ve koordinasyon imkanı sunmakta ve yerel makamların kamu hizmetleri yönetimi ile ilgili planlama, izleme ve karar alma süreçlerini iyileştirmesini sağlamaktadır. Bu süreçte, belediyeler ve yerel aktörler, uygulama sırasında “yaparak öğrenmekte” ve kapasitelerini sürdürülebilir şekilde geliştirmektedir.

Alınan Dersler ile ilgili Ortak Düşünce

Ayrıca, program kapsamında, alınan dersleri geleceğe yönelik olarak değerlendirmek için ilgili ortaklar ile yakın iş birliği içinde çalışılmaktadır. Son zamanlarda, AECID ve ortağı olan altı belediye, Qudra 2 programı tarafından desteklenen projelerin uygulanması sırasında alınan dersleri tartışmak için bir araya geldi.

Alınan dersler çalıştayı, Qudra 2 tarafından desteklenen yerel yönetimlerin çabaları ile ilgili ortak değerlendirme yapılması için düzenlenmiştir. Projenin en çok fayda sağlayan ve fayda sağlamayan yönlerinin belirlenmesi, bunlardan ders alınması ve gelecekteki müdahaleler için bu yönlerin iyileştirilmesi amaçlanmıştır.

Bir Cevap Yazın