PRAG Eğitimi

Türkiye Belediyeler Birliği’nin (TBB) yirmi personeline AB proje yönetimi metodolojisi ve AB’nin Sözleşme Prosedürlerine İlişkin Uygulama Kılavuzu (“SPUK”) konusunda eğitim verildi. Katılımcılar bilgisayar becerilerini geliştirmek için bilgisayar eğitimi aldı.

Qudra 2, belediyelerin dış finansman kaynaklarına erişimini kolaylaştırma kapasitesini güçlendirmede TBB’yi desteklemektedir. Türkiye’deki birçok belediye, Suriyeli mülteci krizi gibi felaketlerin sonuçlarını ele almak için dış finansmana erişim konusunda sınırlı kaynaklara ve ağlara sahiptir. Güçlendirilmiş bir TBB, belediyeleri hibeleri ele alma ve nihayetinde yerel topluluklara fayda sağlayacak projeleri uygulama konusunda destekleyebilecektir.

Bir Cevap Yazın