Eğitim ve Koruma

Ürdün’de vandalizm, güvenli ve uygun fiyatlı okul ulaşımının olmaması, aşırı kalabalık ve dil sorunu gibi eğitimdeki yapısal engeller, çocukların ve gençlerin eğitime erişimini zorlaştırmaktadır.  Qudra 2, çocukların ve gençlerin güvenli, istikrarlı ve müreffeh bir gelecek için potansiyellerini geliştirmelerini destekler. Eğitim ve Ulaştırma Bakanlıkları ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz. Birlikte, çocukların güvenli bir şekilde okula gitmelerine yardımcı olmak ve herkes için öğrenme ortamını geliştirmek için iyileştirilmiş bir okul ulaşım sistemi ve sürdürülebilir bir tesis yönetimi modeli geliştiriyoruz. Sanat, spor ve kültür gibi ders dışı etkinliklere erişim, çocukların ve gençlerin seslerini bulmalarına ve sosyal becerilerini geliştirmelerine yardımcı olur.

Irak, Lübnan ve Türkiye’de Qudra 2, psikososyal destek (PSS) aracılığıyla özellikle savunmasız, travmatize olmuş grupların esenliğini desteklemektedir. Qudra 2 ve ortakları, Suriye ve Irak krizlerinin bireyler ve topluluklar üzerinde neden olduğu travma ve güvensizliğin etkilerini ele almak için bir dizi müdahale sağlamaktadır.

Irak’ta, yaratıcılık ve toplum için alan sağlayan bahçecilik, sanat ve dikiş gibi faaliyetler aracılığıyla savunmasız kadın ve çocuklara psikososyal destek sunmak için yerel STK ortaklarıyla birlikte çalışıyoruz.

Bu düşük eşikli müdahaleler, uzmanlaşmış danışmanlık ve diğer hizmetlere yönlendirmelerle tamamlanmaktadır. COVID-19 farkındalığı, müdahalenin hayati bir unsuru olmuştur. 15.000’den fazla kişi ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetlerinden yararlanmıştır.

Lübnan’da Qudra 2, evsahibi topluluklara ve mültecilere PSS hizmetleri sağlama konusunda Sosyal İşler Bakanlığı’nı (SİB) desteklemektedir. Sosyal Gelişim Merkezleri topluma açıktır ve çizim gibi eğlence etkinlikleri sağlarken, ebeveynler olumlu ebeveynlik kurslarına veya yemek kurslarına katılabilmektedir. Daha özel hizmetler için sevk mekanizmaları da sağlanmaktadır.

Qudra 2 ayrıca SİB’in ulusal, bölgesel ve yerel düzeylerde kurumsal gelişimini desteklemektedir. Örneğin, 178 kişiye program yönetimi ve izleme konusunda eğitim verilmiştir. Ayrıca, SİB, Çocuk Koruma ve Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet için yeni bir Ulusal Stratejik Plan geliştirmek ve uygulamak için desteklenmektedir.

Türkiye’de ortak belediyeler, danışma ve destek hatlarına ve eğlence etkinliklerine erişim yoluyla travmanın üstesinden gelmeleri için bireylere psikososyal destek sağlayan Toplum Destek Projeleri (TDP’ler) geliştirmiştir. Belediyeler, toplum projeleri aracılığıyla daha fazla insana ruh sağlığı sorunları konusunda farkındalık kazandırarak ve ruh sağlığıyla ilgili kalıcı izleri azaltarak hizmet sunmaktadır.

2016’dan bu yana, yerel ortaklarımızın krizden etkilenen toplulukların ihtiyaç duydukları yerde ve zamanda temel hizmetlere ve koruma önlemlerine eşit erişimlerini sağlama çabalarını destekliyoruz.

Bir Cevap Yazın