Ürdün – Tüm sakinlerine daha iyi hizmetler sunan bir topluluk 

Qudra 2, Ürdün’ün Mafraq kuzey valiliğindeki altı belediyeyi desteklemektedir. Belediyelerin kendi sakinlerinin tümüne daha iyi hizmetler sunmak için sivil toplum ile yan yana çalışmalarını mümkün kılacak projeleri destekliyoruz.   Her bir belediyenin ihtiyaçlarını analiz etmek için, yerel topluluğu içeren katılımcı bir yaklaşım kullanılmıştır. Kapsayıcı ve katılımcı bir yaklaşım, tüm topluluk üyelerinin ihtiyaçlarını ve günlük hayatlarını etkileyen konulardaki fikirlerini ifade etmelerini mümkün kılmıştır.

Bu yaklaşımın kullanılması, şu ihtiyaçların önceliklendirilmesini netice vermiştir: daha temiz ve çevresel açıdan daha sürdürülebilir şehirler, boş vakitler için daha fazla alan, istihdam olanakları ve suya erişim. Her bir belediye, bu ihtiyaçların giderilmesi sürecine başlamak için bir eylem planı geliştirme konusunda desteklenmiştir.

Bu planlar yerel sivil toplum grupları ile eşgüdüm halinde uygulanacaktır. Bu amaçla, özellikle kadınlar için olmak üzere, okul desteği, topluluk için spor sahaları dahil toplantı ve boş vakit alanları sunmak amacıyla topluluk merkezleri kurulacaktır. Daha temiz şehirler için çöp toplama sistemleri geliştirilecek ve sıkıştırıcı kamyonlar satın alınacaktır. Dahası, özellikle sığınmacı kadınlar için olmak üzere, özel sektör ve belediyeler arasında işbirliği kurularak iş fırsatları oluşturulacaktır.

Söz konusu program kapsamında desteklenen alanlar çevre dostu olacaktır.

İlk projeler tamamlanmıştır: 100 çöp kutusu Al-Basilieh ve Hosha belediyelerine teslim edilmiş olup, bunlar daha temiz belediyeler olmalarına yardımcı olacak, dolayısıyla daha topluluk dostu alanlar sağlayacaktır.