Ürdün – Belgelendirilmiş Kalite Eğitimi

Qudra 2 ve yerel ortağı Sosyal Kalkınma İçin Luminus (SKİL), %40’ı kız olan 210 Suriyeli gence kalitesi belgelendirilmiş 4 aylık Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim (TMEÖ) sağlamak için yeni bir girişim başlatmıştır. Söz konusu eğitimi bir aylık bir staj programı takip etmektedir.

Öğrenciler işgücü pazarının ihtiyaçları temelinde güzellik, konfeksiyon imalatı, IHVİ, konaklama ve diğer sektörlerdeki kurslara dört ay boyunca katılacaktır. Teknik beceri programları, sosyal beceriler, istihdam edilebilirlik becerileri ve İngilizce dil becerileri ile tamamlanacaktır.

Öğrenciler sonuçta, teknik beceriler, sosyal beceriler, mali okuryazarlık, kadın liderliği, dil ve bir aylık staj dahil 5 aylık beceri geliştirme programını üstlenecektir. Mezunlar 1 aylık staj programına katılacaktır. Luminus Teknik Üniversitesi Yüksek Okulu (LTÜYO) staj yerleştirmelerini, özel sektör şirketleri ile ortaklıkları temelinde güvenceye alacaktır. LTÜYO bu süreçte öğrencileri yetiştirecek ve onlara akıl hocalığı yapılacaktır. Stajlar öğrencilere, öğrendiklerini uygulamaya geçirmelerinde ve istihdamı güvenceye almaya dair nihai amaçları konusunda kendilerini ispatlamalarında yardımcı olacaktır. Öğrenciler sonuçta, teknik beceriler, sosyal beceriler, mali okuryazarlık, kadın liderliği, dil ve bir aylık staj dahil 5 aylık beceri geliştirme programını üstlenecektir.