Ürdün – Ara eleman eğitim programları

Ortaklarımızla işbirliği halinde 1.200’den fazla genç, İş Tabanlı Öğrenme (İTÖ) yoluyla ara eleman eğitim programlarına aktif şekilde katılım sağlamıştır. Eğitilen gençlerin yaklaşık %13’ü, eğitimlerini bitirdikten sonra doğrudan gelir kazanmaya başlamıştır. İTÖ yaklaşımı kapsamında halihazırda çeşitli (±40) eğitim programları sağlanmakta olup, yaklaşık 95 adedi ise yakında başlayacaktır.

Aynı zamanda, Ulusal İstihdam ve Eğitim Şirketi ile istişare halinde, Bina Bakım ve Onarımı konusunda yeni bir müfredat olan “Mesleki Standartlar” geliştirilmiştir. Pazarda ihtiyaç duyulan özel becerilere yanıt verebilmesini sağlamak amacıyla özel sektör temsilcileri müfredatın geliştirilmesine dahil olmuştur.