Türkiye – Toplumsal Destek Projeleri 

Qudra 2 Türkiye’de, ortak belediyelerin şeffaf ve kapsayıcı şekilde hizmet sunma kapasitelerini güçlendirmektedir. Qudra 2, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ile işbirliği halinde, kapasite geliştirme, diyalog ve Toplumsal Destek Projeleri (TDP’ler) yoluyla 18 ortak belediyeye destek sağlamaktadır. Desteklenen tüm belediyelerin toplulukları içinde Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler yüksek oranda yaşamaktadır.

Programa katılan ortak belediyeler, yerel uygulama ortağımız olan Türkiye Belediyeler Birliği ile danışma halinde seçilmiştir. Belediyeler, sığınmacı sayısı ve payı, kapasite inşa ihtiyaçları ve sınırlı kaynaklar temelinde seçilmiştir.

Ortak belediyeler, planlama, proje yönetimi, göç idaresi, sosyal içerme ve sosyal uyum yaklaşımları ve deneyim paylaşımını destekleyen diyalog faaliyetleri konularında kapasite artırımı yoluyla desteklenmektedir.  Belediye çalışanlarının yetkinlikleri, pratik bir yaparak öğrenme yaklaşımı kullanılarak güçlendirilmektedir.

TDP’ler temel hizmetlerin iyileştirilmesi ile yerel topluluktaki sosyal uyuma katkıda bulunmaktadır. Örneğin projeler, çocuklar, gençler ve kadınlar için dil becerileri ve kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler dahil olmak üzere yetenek gelişim kurslarını desteklemektedir. Aynı zamanda, belediyelerin kendi sığınmacı nüfusu ve ev sahibi topluluklarının özel ihtiyaçlarına vakitlice yanıt verme kapasitesi de güçlendirilmiştir.

Topluluk desteği, örneğin topluluk katılımı ve diyalog gibi bir dizi farklı hizmeti kapsamaktadır. Örneğin, Mersin Büyükşehir Belediyesi vatandaşlar, sığınmacılar, bina yöneticileri ve muhtarlar ile yakından ilgilenmek ve işbirliği yapmak için bir proje başlatmıştır. Mahalle Bizim adlı söz konusu proje, vatandaşların belediye hizmetleri hakkındaki farkındalığını artırmak ve kendi muhitleriyle ilgili bir karar alındığında düşüncelerini ifade etmelerini sağlamak için tasarlanmıştır. Muhtarlar, bina yöneticileri, vatandaşlar ve sığınmacılar için farklı kullanıcı arayüzlerine sahip bir platform, tüm vatandaşları karar alma mekanizmalarına dahil etmek ve onların şikayetlerini, taleplerini ve tekliflerini iletmeyi kolaylaştırmak için geliştirilmektedir.

Diğer TDP’ler çevre sağlığı, temizlik ve katı atık yönetimi ile ilgilidir. Qudra 2, sivil toplum kuruluşları (STK’lar), muhtarlar, genç ve kadın grupları gibi ilave topluluk paydaşlarını, öğrenme süreçlerini geliştirmek ve belediye seviyesindeki bir dizi katılımcı arasında iyi uygulamaları teşvik etmek amacıyla, mümkün olduğunca kendi faaliyetlerine dahil etmektedir.

Qudra 2 tarafından Türkiye’de desteklenen TDP’ler aracılığıyla sunulan iyileştirilmiş temel hizmetlerden toplamda 151.000’den fazla kişi faydalanmaktadır.