Türkiye – Belediyeler ve Sosyal Uyum: Diyalog ve En İyi Uygulamalar Çalıştayı

Qudra 2 Türkiye’de, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları (STK’lar) veya uluslararası kuruluşlar gibi diğer paydaşlar arasındaki iletişimi desteklemektedir. 

Yakın zamanda gerçekleştirilen bir “Diyalog ve En İyi Uygulamalar” çalıştayı, STK’lar, hayır kurumları ve diğer ulusal ve uluslararası kuruluşların temsilcilerini, Göç İdaresi Cumhurbaşkanlığı Ofisi, Türkiye Belediyeler Birliği ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının Yerel Hükümetler Genel Müdürlüğü dahil olmak üzere Türk kamu kurumlarının temsilcileri ile bir araya getirmiştir. Çalıştay sırasında katılımcılar, Türkiye’deki sosyal uyum ile sosyal uyumun desteklenmesinde belediyelerin rolü konusunda ortak bir anlayışı görüşmüştür.

Etkinliğin ana çıktılarından biri olarak, belediyeler STK’lar ile iletişime geçmekte sorun yaşadıklarını belirtmiştir. STK temsilcileri, sosyal uyuma odaklı projeler tasarlama ve uygulama konusunda belediyelerin gösterdiği ilgiyi memnuniyetle karşılamıştır.

Katılımcı kurumların temsilcileri, olası işbirliği projelerini ele almıştır.