Lübnan’da Net Planlama ve Koruma Kanıtı Faaliyetleri 

Sosyal İşler Bakanlığı (SİB) ile ortaklığımız kapsamında, Qudra 2, SİB personeline Sonuç Odaklı Yönetim (SOY), Proje Döngüsü Yönetimi (PDY) ve İzleme ve Değerlendirme (İD) konularında bir dizi eğitim kursu sağlamıştır.

Qudra 2 programı ve SİB, Temmuz 2021’de bir anket vasıtasıyla temel eğitim ihtiyaçlarını belirlemiştir. Söz konusu eğitim, 65 Sosyal Kalkınma Merkezi (SKM) ve SİB personeline, bir proje yönetimi yaklaşımı olarak SOY hakkında, planlama, izleme ve değerlendirme dahil olmak üzere kapsamlı bir anlayış sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitilmiş personel bu yaklaşımı, SİB’de ve ona bağlı merkezlerdeki günlük çalışmalarında benimseyebilir.

Qudra 2 Lübnan’da, ihtiyaç sahibi Suriyeli ve Lübnanlı toplulukların korunma seviyesini iyileştirmek için yerel ve ulusal koruma sistemlerini ve hizmet sunma kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.