Lübnan – Dinlence hizmetleri

Qudra 2, yerel STK ortakları ile birlikte, kadınları ve çocukları dinlence hizmetleri konusunda desteklemektedir.

Yerel STK ortakları Abaad ve Terre des Hommes, Majdel Anjar Sosyal Kalkınma Merkezi (SİB’ye bağlı) ile eşgüdüm halinde, topluluktaki ihtiyaç sahibi Lübnanlı ve Suriyeli kadınlar, erkekler ve çocuklara yönelik dinlence amaçlı bir etkinlik düzenlemiştir.

Faaliyetler Majdel Anjar Parkı’nda düzenlenmiş ve civar köylerin sakinlerinden önemli katılım sağlanmıştır. Erkek ve kadınlara yönelik faaliyetler, Toplumsal Cinsiyete Dayalı Şiddet (TCDŞ), Öz Bakım ve Öz Güçlendirme etrafında ana mesajların ve farkındalığın yayılmasına odaklanmıştır. Çocuklara yönelik faaliyetler çocukların hakları, kişisel hijyen ipuçları ve COVID-19 ipuçları ekseninde gerçekleştirilmiştir.

Qudra 2 programı Lübnan’da, Sosyal İşler Bakanlığını (SİB) destekleyerek ve ihtiyaç sahibi sığınmacılar le ev sahibi topluluk üyelerinin koruma düzeyini iyileştirerek, ulusal koruma sistemini güçlendirmeye odaklanmaktadır.