Irak – İstihdam Desteği ve Gelir Oluşturma

Qudra 2 Irak’ta gençlere iş bulma çabalarına devam etmektedir. Söz konusu program, işverenlerin çalışan aradığı sektörlerdeki eğitim kurslarını desteklemektedir. Kurslar özel sektörle beraber yürütülmektedir. Odak noktası, tarım sektörü ile elektrik, bakım, tekstil imalatı ve kümes hayvanı üretimi alanlarındaki uygulamalı ve pratik yetenek eğitimi kursları üzerinedir. Eğitimi toplamda 2.300’den fazla kişi alacaktır.

Qudra 2, 106 genç kadın ve 242 genç erkeğin kırsal alanlarda tarımdan geçimini sağlamasına destek olmaktadır. Irak ekonomisinde tarım önemli bir istihdam kaynağıdır. Gençler öğrenirken çalışma fırsatına sahip olduğu için söz konusu destek bütüncüldür. Dahası, olası müşteriler olarak özel sektör şirketleri ve yerel pazarlara bağlıdırlar.

Qudra 2’nin ortağı olan Al-Aghsan Vakfı katılımcılara eğitim ve çiftlik hayvanları sağlamaktadır. Gösterim amaçlı olarak küçük bir sera kurulmuştur. Burada öğrenciler ve çiftçiler, çevresel risklere karşı kırılganlığı azaltırken, ürünleri iyileştirecek yeni teknolojileri öğrenebilmektedir. Ziyaretçiler, aynı zamanda pazara erişimi artırabilecek bir dizi çeşitli ürünle tanışmaktadır.

Qudra 2, tarımın yanı sıra, sağlık, BİT, tarım, tekstil ve el sanatları gibi alanlarda uygulamalı, talep odaklı eğitim sağlamak için özel sektör ve yerel ortaklar ile işbirliği yapmaktadır. Özel bir şirket olan Future Electric ile birlikte yeni tamamlanan bir elektrik eğitim programı, ihtiyaç sahibi 85 gencin tamamının söz konusu şirket tarafından işe alınması ile sonuçlanmıştır.

Bu doğrultuda, Kürt Bölgesel Yönetimi (KBY) ile işbirliğimiz kapsamında, İşgücü ve Sosyal İşler Bakanlığının (İSİB) mesleki eğitim merkezlerinden 20 mesleki eğitimciye yaşam becerileri gelişimi sağlanmıştır.