Hızlı Etki Projeleri (HEP’ler) – Toplulukların temel ihtiyaçlarının karşılanması

Qudra 2, sağlık, su, elektrik tedariki ve eğitim alanlarında yerel hükümet birimlerinin ve sivil toplum kuruluşlarının şeffaf ve kapsayıcı temel hizmetleri sunma kapasitelerini desteklemektedir. İhtiyaç sahibi topluluklar için öncelikli desteğimiz, katılımcı küçük ölçekli “Hızlı Etki Projeleri” yoluyla sunulmaktadır.

Yerel hükümet birimleri, topluluklarının ihtiyaçlarını etkili ve verimli bir şekilde belirlemek ve bu doğrultuda hareket etmek için etkili ve verimli şekilde desteklenmektedir. Topluluk üyeleri HEP’lerin planlaması ve uygulanmasına aktif şekilde katılmaktadır. Bireyler, topluluk ihtiyaçlarının belirlenmesi ve önceliklendirilmesi ile kendi bölgelerinde planlanan HEP’lerin tartışılması için bilgilendirilmekte ve bu konularda kendilerine danışılmaktadır. Danışmalar siyasi ortaklarımızın katılımı ile gerçekleştirilmektedir. 

HEP’ler, topluluklardan, topluluk liderlerinden (muhtarlar), sektör departmanlarının yardım hatlarından veya müdürlüklerce kurulan mobil ekipler aracılığıyla sosyal taleplere dayanmaktadır. Mobil ekipler topluluk üyeleriyle buluşmakta ve ihtiyaçları sahada belirlemektedir; sonradan bu ihtiyaçlar geliştirilerek HEP haline getirilmek üzere ilgili müdürlüğün planlama departmanına sunulmaktadır.

85.000 kişiye ulaşan 27 HEP sonlandırılmıştır. 90 HEP halihazırda devam etmekte olup, %35’i sığınmacı ve %50’si kadın olan ilave 1.620.000 kişiye ulaşacağı tahmin edilmektedir. Yerleşim alanlarında su ve elektrik tedarikinin iyileştirilmesine, yol emniyetinin sağlanmasına, sağlık hizmetlerine erişime ve eğitim tesislerinde yeterliliğe öncelik verilmektedir. Örneğin HEP’ler, derin kuyular açılması ve çevre alanlara su sağlanmasını desteklemiş veya tesisler inşa veya rehabilite ederek Sağlık Ocaklarını desteklemiştir.

Hükümet ortaklarımız ve yerel uygulama ortaklarımızla işbirliğimiz yoluyla, öncelikle gençlere ve kadınlara elektrik işlerinin teknik işletim ve bakımı hakkında eğitim imkanı sunulmuştur. İlave olarak, ilk HEP’lerin devamını temin etmek amacıyla belediye yönetim kapasiteleri ve topluluk katılımı ilerletilmiştir.