Ürdün – Yerel kalkınma planlarının güncellenmesi için metodoloji başlatılmıştır

İspanya’nın Ürdün Büyükelçisi Sayın Aránzazu Bañon Dávalos’un, Yerel Yönetim Bakanlığının ve Avrupa Birliği Delegasyonunun himayesinde; Qudra 2 programı kapsamında hedeflenen Yerel Kalkınma Planlarını güncelleme metodolojisi, Mafraq vilayetindeki altı belediyenin belediye başkanlarına sunulmuştur: Büyük Mafraq, Sarhan, Hosha, Manshiet Bani Hassan, Rihab ve Al-Basilieh.

Yerel ihtiyaçların derinlemesine analizine dayalı olarak her belediye için bir Yerel Kalkınma Planı geliştirilecektir.

Başta kadınlar, engelliler, mülteciler ve gençler olmak üzere sivil toplum, hem belediyenin hem de vatandaşların sorunlarını tespit edebilmeleri ve belediyenin iyileşmesine ve gelişmesine katkı sağlayacak çözümler geliştirebilmeleri için bu süreçte yer alacaktır. Katılımcı süreç, vatandaşların yerel karar alma süreçlerindeki rolünü güçlendirecektir.

9 Haziran’da, Yerel İşler Bakanlığının katılımıyla, Al-Basilieh Belediyesi için, Yerel Kalkınma Planlarının geliştirilmesi yaklaşımının uygulanmasına dair bir eğitim çalıştayı düzenlenmiştir. Çalıştay sırasında, belediye personeli, mevcut yerel kalkınma planını gözden geçirmiş ve analiz etmiştir. Diğer belediyeler için veri toplama ve analiz araçları, GZFT ve PESTLE, fizibilite çalışmaları, bütçeleme ve yatırım planlaması gibi belirli konularda ek çalıştaylar ve bir dizi eğitim oturumu düzenlenecektir. Katılımcılar, Yerel Kalkınma Planlarının daha bağımsız hâle gelmesini sağlamak için planlamanın bütün yönleriyle kapasitelerini geliştirmeye ilgi göstermiştir. Amaç, bir sonraki adım olarak bu bilgiyi meslektaşlarına ve diğer belediyelere aktarmaktır.