Ürdün – İş Tabanlı Öğrenme Modeli geliştirilmiştir

Gençler için sürdürülebilir istihdamı desteklemek, Ürdün’de hâlâ önemli bir güçlük teşkil etmektedir. Gençlerin işverenlerin ihtiyaç duyduğu becerileri geliştirmelerini sağlamak için özel sektörle yakın iş birliği oldukça önemlidir. İş Tabanlı Öğrenme (WBL), uygulama odaklı beceri eğitimi yoluyla iş arayanlara ve işletmelere yardımcı olabilir.

Ürdün’de gençlere yönelik teknik ve mesleki eğitim, COVID-19 nedeniyle çevrimiçi ortama kaydırılmıştır. Mesleki eğitimin temel bileşeni ve istihdamı kolaylaştırmak için çok önemli bir yaklaşım olarak iş tabanlı öğrenmeyi (WBL) teşvik etmek amacıyla Enabel, uygulamalı WBL için bir model geliştirmiştir ve yerel işletmelerin, eğitmenlerin ve hükümetin yardımıyla bu modeli Ürdün için uyarlamıştır.

Yaklaşık 2.000 genç, eğitim programı sürelerinin %50’sini (80 ila 350 saat) doğrudan yerel işverenlerle, özellikle imalat, tarım, konaklama ve yemek hizmetleri, inşaat sektörlerinde çalışarak geçirecektir. Eğitim programları, Ürdün valiliklerinin çoğunda sunulmaktadır.

Qudra 2 programı, istihdam olanakları sağlayan beceri geliştirme eğitimleri sunarak yerel işverenlerin aradıkları becerileri geliştirmeleri konusunda gençlere destek sağlamaktadır.