Türkiye – Daha iyi bir gelecek için danışmanlık

Qudra 2’nin Türkiye’deki yerel yönetimlere verdiği destek kapsamında Mersin Büyükşehir Belediyesi, hem yerel hem de mülteci topluluklardan dezavantajlı gençlere hizmet vermek üzere bir Öğrenci Danışma Merkezi (MERCİ) kurmuştur.

Önemli sayıda genç, “ne eğitimde ne de istihdamdadır (NEET)”. En sık görülen sorunlar; sınav kaygısı, motivasyon eksikliği, gelecek kaygısı ve ailevi sorunlardır. Merkez, bu zorlukların üstesinden gelmek amacıyla dayanıklılık oluşturmak için bireysel terapi ve grup terapisi hizmeti sunmuştur.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, gençlerin korkularını yenmelerine yardımcı olmak ve kentteki sosyal uyuma katkıda bulunmalarını sağlamak için mülteci topluluklarından 41 ve yerel topluluklardan 47 gence ulaşmıştır. Bunlardan 16’sı, daha önce okulu bırakmış, ancak okula geri dönme şansını yakalamıştır. Bu kişiler, psikososyal ve akademik destek almanın yanı sıra, ilgili kurumlara sevk edilmiştir.

Belediye, alınan tedbirlerin gençlerin ihtiyaçlarına uygun olmasını sağlamak için düzenli olarak paydaş toplantıları düzenlemektedir. Bu çabaların sonucunda, öğrencilerin kişisel yaşamında ve akademik performansında önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Merkezin sunduğu hizmetlerden yararlanmak isteyen 1.200 ilgili adayı, hâlihazırda merkeze kayıt yaptırmıştır.