Lübnan – Sosyal Hizmet Uzmanları Çocuk Koruma Eğitimi Almaktadır

Lübnan Sosyal İşler Bakanlığı usta eğitmenleri ile Expertise France tarafından ortaklaşa yürütülen Standart Operasyonel (SOP) Eğitime on dört sosyal hizmet uzmanı katılmıştır. Tüm sosyal hizmet uzmanları, Qudra 2 programı çerçevesinde hâlihazırda Psikososyal Destek faaliyetlerini uygulayan Sosyal İşler Bakanlığına bağlı Sosyal Gelişim Merkezlerinde (SGM) vaka yöneticileridir.

Eğitim, koruma önlemlerinin teşvik edilmesine ve uygulanmasına odaklanmıştır ve çocukların vaka yönetimine yönelik Ulusal SOP kılavuzunu izleyerek Vaka Yönetimindeki uygulamalı örnekleri vurgulamıştır.

Bu eğitim, sosyal hizmet uzmanları dâhil olmak üzere Bakanlık personelinin bilgisini geliştirmek ve hizmet sunum kapasitesini güçlendirmek için tasarlanmış bir dizi yaklaşan etkinliğin parçasıdır. Kapasite geliştirme girişimleri yerel ve ulusal koruma sistemlerini daha da güçlendirecektir.

Lübnan’da Qudra 2, Sosyal İşler Bakanlığını destekleyerek ulusal koruma sistemini güçlendirmeye ve Suriye ve Lübnan’daki hassas nüfusların korunmasını iyileştirmeye odaklanmaktadır.

Bakanlığın sosyal hizmet uzmanları ve STK ortağının personeli için pozitif ebeveynlik konusunda ilave çevrimiçi eğitim sunulmaktadır.

Eğitim, 0 ila 5 ve 6 ila 11 yaş arasındaki yaş grupları için #PozitifEbeveynlik uygulamalarına ve bunların #ÇocukGelişimi üzerindeki etkilerine odaklanmaktadır. Eğitim ayrıca 12-17 yaş arası gençleri etkileyen sorunlarla başa çıkmaya ve uygun olumlu çözümler geliştirmeye yönelik yöntemler içermiştir.

Evdeki olumsuzlukların ve stresin ergenlerin fiziksel, duygusal ve psikolojik gelişimini nasıl etkilediğine ilişkin tartışmalar, çocukların saldırgan olmayan davranışlar sergilemesine yardımcı olmaya yönelik ebeveyn stratejilerini şekillendirmiştir.

Son olarak; Ebeveyn Destek Grupları, evde çocuklar ve aile fertleriyle ilgili deneyim alışverişini kolaylaştırmak ve devam eden sorunlara çözüm üretmeye yardımcı olmak için bir araç olarak uygulamaya koyulmuştur.

Lübnanlı ve Suriyeli nüfus, faydalanıcıların kendilerini geliştirmesi ve faydalanıcıların refahı için koruma önlemlerini desteklemeyi amaçlayan Psikososyal Destekten ve diğer Qudra 2 hizmetlerinden yararlanacaktır.

smart