DAYANIKLILIK DİYALOGLARI / Paylaşma ve öğrenme zamanı

Qudra 2 programı her zaman paylaşım ve yenilik için diyaloğu teşvik etmiştir.

Web tabanlı altı “Dayanıklılık Diyalogu”, Suriye krizine müdahalede karşılaşılan zorluklar ve kaydedilen ilerleme konusunda birlikte düşünmek için yerel ve uluslararası uygulama ortaklarından uygulayıcıları ve donör temsilcilerini bir araya getirecektir. Diyaloglar ayrıca donörlerin, uygulama ortaklarının ve diğer paydaşların gelecekteki eylemlerini şekillendirmek için somut teklifler ve tavsiyeler sunan bir platforma da olanak sağlamaktadır.

Qudra 2 programı ile düzenlenen altı bölümlük web diyalogları dizisinin ilki, 10 Haziran tarihinde gerçekleştirilmiştir ve daha sürdürülebilir bir müdahale için yerelleştirmenin önemine odaklanmıştır. Uzman panelimiz, yerel ve uluslararası aktörler arasında daha güvenilir ilişkiler ve yerel aktörlerin çıkarlarını ortaklaşa savunacakları forumların oluşturulması dâhil olmak üzere, daha fazla yerelleştirilmiş yardım sunmanın zorluklarını ve yollarını tartışmıştır.

Temel hizmetlerin kalitesine odaklanan Dayanıklılık Diyalogları’nın ikinci turu, bugüne kadar elde edilen başarılara ve krizin fırsata dönüştürülmesi için ne tür desteğe ihtiyaç duyulduğuna dair perspektifleri her yönüyle sunmak amacıyla 5 Ağustos tarihinde gerçekleştirilmiştir. Temel hizmetlerin sağlanmasında yerel topluluklarla ilişki kurmanın öneminin yanı sıra, ortakların stratejik öncelikleri doğrultusunda uzun vadeli, esnek desteğin önemi de vurgulanmıştır.

Görüşlerini ve önerilerini görmek için web seminerlerini buradan (tekrar) izleyebilirsiniz.

Raporu indirmek için buraya tıklayın