Irak’ta Kapsamlı Tarım Desteği

Qudra 2, Irak’taki tarım sektörüne altyapının rehabilite edilmesinden eğitim ve tarımsal girdiler sağlanması ve yerel çiftçi örgütlerinin güçlendirilmesine kadar değişen kapsamlı destekler sağlamaktadır. 

Qudra 2, Irak’ta zarar görmüş veya ihmal edilmiş tarımsal altyapıyı rehabilite ederek tarımsal kalkınmaya katkıda bulunmaktadır. Rehabilitasyon çalışmaları şunları kapsamaktadır: (i) Sulama kanallarının genişletilmesi ve rehabilitasyonu, (ii) Taşkın kapakları ve savakların bakımı, (iii) Su pompalama istasyonları, (iv) Su kayıplarını azaltmak ve daha fazla çiftlik ve tarım alanının sulanmasını güvence altına almak için su kaynaklarının temizlenmesi ve çevresine beton döşenmesi, (v) Zeytinyağı üretimi için depoların yenilenmesi ve büyük ölçekli işleme makinelerinin satın alınması.

Daha Fazla Gelir Elde Edilmesi için Tarım Eğitimleri ve Hibeler

Tarım altyapısının rehabilitasyonu, daha fazla gelir elde edilmesini sağlamak için ilave tarım eğitimi ve ayni desteklerle tamamlanmaktadır. Dezavantajlı durumdaki 796 çiftçiye yoğun eğitimler verildi. Bunun dışında 650’den fazla kişi, gıda üretimini başlatmak veya büyütmek için, sulama sistemleri, rehabilite edilmiş seralara erişim, besi hayvanları, tavuk kuluçka makineleri, tohum ve gübre dahil olmak üzere tamamlayıcı ayni destek aldı. Bu destek aynı zamanda kırsal kesimdeki ailelerin gıda güvenliğini artırdı ve onlar için gelir olanakları yarattı. Model çiftlik, yerel çiftçilere, tarımı daha sürdürülebilir ve iklim değişikliğine karşı dirençli hale getirebilecek olan, onarıcı tarımdaki yeni teknikleri gösteriyor.

Altyapı, eğitim ve girdilere yönelik destek, üyelerine daha iyi hizmet sunabilmeleri için çiftçi birliklerine verilen destekler ile tamamlanmaktadır.

Leave a Reply