IKB’de Yerel STK Rwanga Tarafından 80 Küçük Ölçekli Çiftçiye Tarım Eğitimi Uygulanması

Gıda güvenliğini ve kırsal ekonomik kalkınmayı iyileştirmek ve Irak’ta daha dirençli toplulukları desteklemek için, küçük ölçekli çiftçiler, riskleri azaltma ve değişen ekonomik ve çevresel zorluklara uyum sağlama bilgisi ile donatılmalıdır.

Irak, iklim değişikliğinden en çok etkilenen ilk beş ülke arasında yer almaktadır. Başta, artan aşırı sıcaklık olayları ve değişken yağış rejimleri çiftçileri olumsuz olarak etkilemektedir. Dolayısıyla, tarımsal verimlilik ve çeşitlilik son on yılda önemli ölçüde azaldı. Buna ek olarak, Rusya’nın Ukrayna’ya açtığı savaş durumu daha da kötüleştirmiş ve Irak’ın tarım sisteminin mahsul ve kimyasal girdi ithalatına olan bağımlılığını ortaya çıkarmıştır.

Gıda güvenliğini ve kırsal ekonomik kalkınmayı iyileştirmek ve Irak’ta daha dirençli toplulukları desteklemek için, küçük ölçekli çiftçiler, riskleri azaltma ve değişen ekonomik ve çevresel zorluklara uyum sağlama bilgisi ile donatılmalıdır.

Qudra 2 programı ve yerel bir STK olan Rwanga, Süleymaniye ve Halepçe vilayetlerinde kadınlar dahil 80 çiftçiye Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı (ÇSİB) tarafından önerilen 45 günlük bir eğitim  programı sağlayacak. Bu kapsamda 10 gün uygulamalı eğitim, 10 gün ise “İşi Öğren” eğitimi verilecek.

Eğitim, mevcut tarım sisteminden kaynaklanan sorunlara yönelik pratik çözümleri ve bir yandan verimliliği artırırken diğer yandan değişen iklime nasıl uyum sağlanması gerektiğini kapsayacak.

Eğitim aşağıdaki konuları içerecek:

  • Mevcut tarım sistemiyle ilgili riskler, örn. tek ürün ekimi, kimyasal gübre ve zararlı mücadele ilaçlarının kullanımı
  • Geliştirilmiş sulama yöntemleri ve yağmur suyu hasadı
  • Küçük ve büyük baş hayvancılık sistemleri; ham madde ve otomatik teknolojik donanım gibi dış girdiler ithal edilmeden üretkenliğin ve verimliliğin nasıl artırılacağı
  • Toprak sağlığı ve toprak verimliliğinin nasıl geliştirileceği

Ayrıca, büyük arazi sahiplerine ait tarım arazilerinde uygulamalı eğitimler verilerek tüm faydalanıcılar arasında bir ağ kurulacaktır.

Eğitim, küresel gıda krizine hızlı bir şekilde yanıt vermek için tasarlanmıştır. Teorik bilginin anlaşılmasını ve hem çiftlikte hem de piyasada hemen uygulamaya konulabilmesini sağlamak için uygulama ve işletme eğitim oturumlarını içermektedir.

Eğitim tamamlandığında, deneyimli bir tarım uzmanı tüm yararlanıcıları takip edecek ve çiftçilerin başlangıçtaki her türlü zorluğun üstesinden gelebilmesini sağlamak için uzman rehberliği sağlayacaktır.

Eğitim, Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı (ÇSİB) kılavuz ilkelerine uygun olarak tasarlanmış ve dolayısıyla gelecekteki eğitim veya iş fırsatları için onaylanmıştır. Ayrıca, eğitim içerikleri yerel Tarım Müdürlükleri (TM’ler) ile sıkı bir şekilde koordine edilecektir.

Leave a Reply